Zdjęcie budynku Zespołu Szkół w Górze.

Dziewięcioro uczniów Zespołu Szkół w Górze otrzymało stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu: „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium było osiągnięcie wysokiej średniej z 3 wybranych przedmiotów zawodowych lub uzyskanie tytułu finalisty/uczestnika w olimpiadach zawodowych, a także napisanie Planu Rozwoju Ucznia pod kierunkiem opiekuna szkolnego. Poza stypendium uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską.

W doskonaleniu kompetencji zawodowych uczniów wspierać ich będą opiekunowie, którymi są nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Stypendyści „Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej” na rok szkolny 2021/2022

  1. Anastazja Rodziewicz kl. III TL – opiekun Marcin Mielczarek
  2. Ewa Godyla kl. III THT – opiekun Joanna Proszko
  3. Milena Kinasz kl. III TL/ gim – opiekun Marcin Mielczarek
  4. Magdalena Wolicka kl. III THR/gim – opiekun Joanna Proszko
  5. Marta Ratajczak kl. III TL – opiekun Marcin Mielczarek
  6. Agnieszka Monika Laksander kl. IV THT – opiekun Joanna Proszko
  7. Tomasz Rząsa kl. III TL – opiekun Anetta Borowik
  8. Krystian Wiśniewski kl. III TI – opiekun Teresa Frączkiewicz
  9. Vanessa Arczewska kl. III THT – opiekun Joanna Proszko

Serdecznie gratulujemy Uczniom i Nauczycielom.