Kolejnym ćwiczeniem na szkoleniu było wycinanie elementów w ścianie konstrukcyjnej.

W drugiej połowie kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze w pracowni budowlanej odbyło się szkolenie, którego tematem było: “Wznoszenie ścian konstrukcyjnych z betonu komórkowego metodą na cienką spoinę”. Przeprowadził je przedstawiciel firmy “H+H” – Pan Tomasz Bentkowski.

Uczniowie I klasy Technikum w zawodzie technik budownictwa, biorący udział w szkoleniu, byli bardzo zainteresowani tematem i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. W trakcie szkolenia omówiono podstawowe zasady budowy ścian konstrukcyjnych z betonu komórkowego. Młodzież  miała okazję zapoznać się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych, jakie można wykorzystać przy budowie ścian oraz jakie narzędzia są niezbędne do wykonania takiej konstrukcji. Szkolenie było prowadzone w sposób przystępny i zrozumiały dla wszystkich uczestników. W trakcie zajęć była również okazja do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, wykonując próbne budowy ścian konstrukcyjnych z betonu komórkowego metodą na cienką spoinę. Dziękujemy za przekazanie wartościowej wiedzy.

Logo Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze