Instruktor ocenia wykonany tor instalacyjny przygotowany przez uczestników szkolenia.

W pracowni budowlanej CKPiU odbyły się zajęcia zorganizowane przez Pana Tomasza Sikorę z firmy “FISCHER”. Szkolenie skupiało się na budowie torów instalacyjnych przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych a temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Rozpoczęło się od teoretycznej prezentacji, w której omówiono podstawowe koncepcje związane z budową torów instalacyjnych. Pan Sikora przedstawił różne rodzaje elementów konstrukcyjnych, jakie oferuje firma “FISCHER”. Uczniowie III klasy Technikum w zawodzie technik budownictwa dowiedzieli się, jakie materiały budowlane można wykorzystać do budowy torów instalacyjnych, jak dobrać je odpowiednio do konkretnych zadań i jakie kwestie należy uwzględnić podczas planowania i projektowania torów. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktyczną część szkolenia. Przyszli technicy budownictwa mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę, korzystając z dostępnych elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych, aby zbudować prosty tor instalacyjny.

 Szkolenie było niezwykle wartościowe i ciekawe. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do skutecznego projektowania i budowy torów instalacyjnych. DZIĘKUJEMY!

Logo Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze