Uczniowie biorący udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej podczas rozwiązywania testu.

Dnia 10 listopada 2021 roku o godzinie 9.00 oficjalnie rozpoczęły się zawody I stopnia XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Olimpiada jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Rola giełd w rozwoju społeczno – gospodarczym”. Celem olimpiady jest: edukacja ekonomiczna młodzieży oraz wzmacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce.

W Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze w olimpiadzie wzięło udział 17 uczniów technikum ekonomicznego z klasy III oraz IV. Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego OWE (do wyboru z dwóch propozycji), zadania z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych. Ekonomiści przez 120 minut zmagali się z rozwiązywaniem problemów ekonomicznych i nawet po zakończeniu olimpiady toczyły się rozmowy na temat zadania praktycznego i tematów opisowych.

Wyniki tegorocznych zawodów zostały przekazane do Komitetu Okręgowego we Wrocławiu celem wyłonienia uczestników zawodów okręgowych. Opiekunowie i organizatorzy etapu szkolnego życzą dalszych sukcesów.