Logo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze podpisał umowę patronacką z Uniwersytetem Zielonogórskim w Zielonej Górze. Aktu tego dokonali Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Ewa Gano.

Umowa zakłada współpracę w ramach działań edukacyjnych i naukowych, których zadaniem jest podwyższenie poziomu nauczania oraz zachęcenie uczniów szkół średnich do podejmowania studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Patronat obejmuje również wspieranie kadry nauczycielskiej Szkoły, czynny udział w przygotowaniu autorskich programów nauczania oraz ich wdrażania, zwiększenie świadomości uczniów Szkoły dotyczącej możliwości dalszego kształcenia i późniejszego przebiegu ich kariery zawodowej, udostępnianie pomieszczeń Uniwersytetu do realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych takich jak dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań, konferencje, umożliwienie uczniom Szkoły bezpłatnego korzystania z biblioteki i czytelni Uniwersytetu, sprawowanie opieki naukowej nad kołami przedmiotowymi i kołami zainteresowań działającymi w Szkole, zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły i w innych prowadzonych przez Szkołę mediach społecznościowych informacji przesyłanych przez Wydział, udostępniania sal i pracowni Szkoły na potrzeby wspólnie podejmowanych działań, prezentowanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej Szkoły ofert dydaktycznej Wydziału oraz organizowanie Dni Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w siedzibie Szkoły.

Współpraca prowadzona będzie na wielu płaszczyznach, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

Logo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.
Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii.