Grafika - uwaga komunikat.

Wstępne listy przyjętych do klas pierwszych będą w dniu 16.07.2021 r. wywieszone w szkole.

Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci proszeni są o przyjście do szkoły w celu wyboru innego kierunku.

Wszyscy przyjęci uczniowie, muszą przedstawić zaświadczenie z poradni medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.

Skierowanie do lekarza będzie wydawał sekretariat szkoły od 19.07.2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Badanie będzie można wykonać w każdy czwartek od godz. 1300 w Przychodni AMICUS na ul. Świętosławy 1 w Górze.

Brak takiego zaświadczenia spowoduje wykreślenie kandydata ze szkoły.

Termin dostarczenia wyniku badania do szkoły – 30.07.2021 r.

2.08.2021 r. ogłoszenie list uczniów przyjętych do klasy pierwszej.