Logo Filmoteki Szkolnej.

Wykorzystanie filmu na lekcjach języka polskiego czy historii jest praktykowane chyba przez wszystkich.  Możliwość sięgania do zasobów Filmoteki Szkolnej pozwala na prowadzenie takich zajęć w sposób atrakcyjny i ciekawy. Jeszcze lepiej, kiedy taka lekcja prowadzona jest przez specjalistę w dziedzinie filmu. W ramach udziału w programie Filmoteki Szkolnej uczniowie klasy II Technikum Logistycznego uczestniczyli w warsztatach filmowych  pt.: „Alfabet kina”.

                Zajęcia te były fundamentem wiedzy o kinie. Uczestnicy poznali proces powstawania filmu od etapu reprodukcyjnego, przez fazę realizacyjną, aż do postprodukcji.  Dowiedzieli się również jaką rolę pełni plakat w promocji filmów, uczyli się rozpoznawać różne plany filmowe oraz rodzaje filmów.

                Warsztaty w formie on-line  prowadził pan Konrad Pronobis. Podczas zajęć młodzież odgrywała scenki tematyczne, rysowała plakaty oraz oglądała fragmenty filmów, takich jak: „Seksmisja” czy „Ucieczka z kina Wolność”.

                Oprócz warsztatów filmowych w ramach programu  realizowane są przez uczniów zadania tzw. grywalizacji. Są to ćwiczenia wymagające znajomości określonych filmów pochodzących z zasobów Filmoteki Szkolnej.