ROK 2005 – nawiązanie kontaktu z partnerem włoskim

Zostaliśmy zaproszeni do odwiedzenia Instytutu „L.Battisti” we Włoszech

W dniu 24 lutego bieżącego roku, w Zespole Szkół w Górze gościł prof. Andrea Militello, dyrektor dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici „L.Battisti”, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Obsługi Handlu i Turystyki „L.Battisti” z Trento (okolice Werony). Rozmawiano o systemie kształcenia i możliwości podjęcia współpracy w ramach wymiany uczniów. Włoska szkoła, którą kieruje Pan Andrea Militello jest, bowiem odpowiednikiem szkoły średniej o zbliżonym profilu do naszej placówki. W dniu 24 marca bieżącego roku ponownie doszło do spotkania dyrektorów wyżej wymienionych szkół, aby omówić szczegóły dotyczące planowanego między 28 kwietnia a 8 maja wyjazdu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Górze do Włoch. Ustalono, że program wizyty dotyczył będzie kilku konferencji tematycznych, na których obie strony poznają system kształcenia, programy edukacyjne i sposoby pracy z uczniami. Młodzież będzie poznawać kulturę Włoch, możliwości edukacyjne, ale przede wszystkim siebie, swoje marzenia i plany. W programie tego tygodniowego wyjazdu nie zabraknie również atrakcji turystycznych, przewidziano, bowiem 4 wycieczki, do Werony, Wenecji, Trento oraz Peschiery. Zaproszenie oczywiście zostało przyjęte i chętnie podejmiemy, jak się wydaje, długoletnią współpracę z tą szkołą, zwłaszcza, że sam prof. Andrea Militello stawia bardzo na spotkania młodych ludzi, wymianę myśli, kultury i wspólną zabawę oraz naukę.

Podczas polsko – włoskich konsultacji z udziałem prof. Andrea Militello

WIZYTA ZAPOZNAWCZA WE WŁOSZECH – maj 2005

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przebywali we Włoszech

Pojechaliśmy w pierwszych dniach maja na zaproszenie szkoły włoskiej – Instituto professionale per i Servizi Commerciali e Turistici -“Livia Battisti” w Trento oraz jej dyrektora – Andrea Minitello. Wspólnie z nami podróżowali nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Wąsoszu. W skład delegacji naszej szkoły wchodzili: dyrektor Grzegorz Goździewicz oraz nauczycielki języków obcych: Beata Borkowska, Beata Barna-Dimitriu, Katarzyna Staniszewska, Ewa Szyguła oraz młodzież: Piotr Górak (I LPb), Paulina Góral (I TE), Agnieszka Łasica (II LPa), Bartosz Piskadło (I TI), Agnieszka Piwko (II TA), Agata Seminowicz  (I LPa) i Damian Skiba (II LPc), wszyscy  wybrani za najlepsze wyniki w nauce, wyróżniającą naukę języków obcych (angielskiego, niemieckiego lub włoskiego) oraz aktywność w klasie i szkole. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów ze szkołą włoską oraz  omówienie dalszej współpracy, przede wszystkim w ramach programów europejskich. Poznaliśmy szkołę, mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcji geografii włoskiej oraz przedstawieniu teatralnym, którego twórcami i aktorami byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Nasi uczniowie zmierzyli się również z uczniami włoskimi w meczu siatkówki. Mieliśmy okazję poznać piękny region, w którym górują wapienne szczyty Dolomitów, tj. Trydent-Górną Adygę. Zwiedziliśmy również miasto Trydent (włoskie Trento), w którym przebywaliśmy przez tydzień, a także znaną wszystkim z literatury za sprawą Romea i Julii – Weronę. Zobaczyliśmy również  zbudowaną na ponad stu wysepkach i opartą na milionach drewnianych pali – Wenecję oraz największe z włoskich jezior – Lago di Garda. Wyjeżdżaliśmy oczarowani włoską gościnnością i serdecznością oraz pod wrażeniem wspaniałych  krajobrazów i zabytków.

Na placu św. Marka w Wenecji
Na weneckiej ulicy
Pod balkonem Romea i Julii
Przed katedrą w Trydencie
Na ulicach Trydentu
Podczas wycieczki do wodospadów w Dolomitach

ZŁOŻENIE PROJEKTU DO KONKURSU KRAJOWEJ AGENCJI PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

Tworzymy kolejne  projekty z funduszy unijnych

Nawiązaliśmy nowe kontakty partnerskie w Europie, które dają nam możliwość opracowania i realizacji kolejnych projektów. Tym razem chcemy skorzystać z funduszu europejskiego programu Leonardo da Vinci, którego priorytetem jest wspieranie doskonalenia umiejętności zawodowych uczniów i absolwentów. Projekty musimy zgłosić do Krajowej Agencji Programu w Warszawie do 29 września 2006 roku. Tam zostaną one poddane ocenie i (“trzymajmy kciuki”) zakwalifikowane do realizacji. Projekt  „Praktyki doskonalące umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi klienta na europejskim rynku handlu i usług” adresowany jest do uczniów klas II i III Technikum Ekonomicznego, Handlowego i Agrobiznesu. Jest to projekt praktyk zawodowych we Włoszech, dzięki  któremu nasi uczniowie zamiast odbywania praktyk w Polsce będą mogli zaliczać je we Włoszech. Oczywiście wymagana będzie umiejętność komunikacji w języku angielskim lub włoskim. Z kolei projekt „Poszerzanie zakresu umiejętności i kompetencji pracowników socjalnych poprzez staże w Anglii” adresowany jest przede wszystkim do absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym. W ramach projektu będzie możliwość odbycia stażu w Domu Pomocy Społecznej w Anglii, a następnie podjęcia tam pracy. W tej chwili, zespoły nauczycieli intensywnie pracują nad wyżej wymienionymi zadaniami, następnie będziemy oczekiwać optymistycznych wiadomości o zakwalifikowaniu naszych projektów do realizacji.

ROK 2006 – POZNAWANIE ZAWODOWYCH DOŚWIADCZEŃ I PROGRAMÓW NAUCZANIA
PĄZDZIERNIK 2006

Nauczyciele z Włoch z wizytą w Zespole Szkół w Górze

W pierwszej połowie października, z tygodniową wizytą partnerską przebywali w naszej szkole nauczyciele włoskiej szkoły „Livia Battisti”. Rozmawiali i pracowali z nauczycielami naszej placówki nad przygotowywanym w ramach programu Leonardo da Vinci projektem praktyk zawodowych, które nasi uczniowie mogliby odbywać we Włoszech. Ponieważ zarówno w Górze jak i w Polsce byli po raz pierwszy, w programie wizyty znalazło się również zwiedzanie naszego miasta, regionu i kraju. Goście zwiedzili m.in. Leszno, Legnicę, Jelenią Górę i Wrocław. Jeden dzień wizyty przeznaczony został na pobyt w szkole i zwiedzanie Góry. W szkole, naszym gościom zaprezentowaliśmy lekcję języka angielskiego, którą w kasie III TE przeprowadziła pani Nadieżda Chrystman oraz lekcję języka polskiego przeprowadzoną w kasie IV TE przez panią Teresę Witkowską. Przedstawiliśmy ponadto programy europejskie Sokrates-Comenius i Leonardo da Vinci, w których uczniowie Zespołu Szkół w Górze brali już udział. Wolne chwile nasi włoscy partnerzy spędzali na spacerze po mieście, podczas którego zwiedzili kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i kaplicę pw. Bożego Ciała. Pobyt włoskich nauczycieli w naszej szkole pozwolił nam również na wymianę zawodowych doświadczeń i wiedzy . Mamy nadzieję, że nasi goście wrócili do Włoch pełni wrażeń i nadziei na dalszą partnerską współpracę.

Spotkanie nauczycieli z Włoch z uczniami naszej szkoły
Spacer ulicami Góry, zwiedzanie miasta
Zwiedzanie zabytkowego Wrocławia
Podczas spaceru ulicami Leszna

GOŚCIMY PARTNERÓW Z NIEMIEC I WŁOCH – USTALAMY SPOSOBY WDRAŻANIA PROJEKTÓW ORAZ HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Międzynarodowe spotkanie w naszej szkole

W dniach 13-18.03.2007 r. w naszej szkole gościli nauczyciele z partnerskich szkół z Niemiec i Włoch. Niemieckie Kaufmännisches Berufskolleg in Menden (Kolegium Handlowo – Ekonomiczne w Menden) reprezentowali pani dyrektor Irmgard Höhn i koordynator projektów międzynarodowych Michael Boeck. Na czele delegacji włoskiej szkoły Instituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici „Livia Battisti” di Trento (Instytut Średniego Kształcenia Zawodowego Pracowników Obsługi Handlowej i Turystycznej im.Livia Battisti) stał dyrektor Andrea Militello. Celem wizyty były rozmowy na temat kierunków dalszej współpracy. Partnerzy mieli okazję uczestniczenia w recitalu piosenek obcojęzycznych, poznali kolejne polskie miasto – Poznań, zobaczyli spektakl baletowy „Pan Twardowski”. Delegacje partnerskich szkół wraz z gospodarzami skorzystali z zaproszenia Starosty Powiatu Górowskiego pani Beaty Pona. Rozmawiano na temat propozycji i planów współpracy. Owocem pobytu jest przede wszystkim plan opracowania projektów międzynarodowych w ramach nowego programu „Uczenie się przez całe życie”, który stanowi kontynuację wcześniejszych programów Socrates – Comenius i Leonardo da Vinci.

ZGŁOSZNIE KOLEJNYCH PROJEKTÓW WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ – MARZEC 2007

Opracowaliśmy nowe projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

W ubiegłym miesiącu minął termin składania nowych projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Jest to program, który  realizowany będzie w latach  2007-2013 i którego celem jest   rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego programu funkcjonują programy, które znamy z wcześniejszych edycji, m.in. Comenius i Leonardo da Vinci. Nauczyciele naszej szkoły opracowali i zgłosili do konkursu następujące projekty:

Z PROGRAMU COMENIUS

  • Opracowanie słownika polsko-niemiecko-angielskiego w zakresie obrotu towarami w handlu i przemyśle – przygotowany wspólnie z partnerem niemieckim -Kaufmännisches Berufskolleg in Menden, adresowany do młodzieży klas drugich i trzecich Technikum Ekonomicznego, Handlowego i Agrobiznesu oraz klasy drugiej liceum profilowanego – profil ekonomiczno – administracyjny
  • Opracowanie, wdrożenie do programu szkolnego i ewaluacja rozkładu materiału nauczania dotyczącego problematyki europejskiej – przygotowany wspólnie z partnerem niemieckim -Kaufmännisches Berufskolleg in Menden i francuskim – Leyce Louis Marchal w Molsheim, adresowany do nauczycieli

Z PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

  • Praktyki doskonalące umiejętności, kompetencje w zakresie obsługi klienta na rynku europejskim – przygotowany z partnerem włoskim – Instituto Professionale per Servizi Commerciali e Turistici, adresowany   do młodzieży klas drugich  i trzecich Technikum Ekonomicznego, Handlowego i Agrobiznesu
  • Poszerzanie zakresu umiejętności i kompetencji pracowników socjalnych poprzez staże w Anglii – przygotowany z partnerem angielskim – Donisthorpe Hall w Leeds, adresowany przede wszystkim do absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym

Opracowanie takich projektów wymaga ogromnego nakładu pracy, teraz pozostaje tylko czekać na sukces w postaci zatwierdzenia w/w projektów do realizacji w następnym roku szkolnym.

JUŻ WIEMY – PRZEZ 2 KOLEJNE LATA NASI UCZNIOWIE WYJADĄ NA PRAKTYKI DO TRENTO – CZERWIEC 2007

Otrzymaliśmy 300 000 Euro na realizację projektów z programu Leonardo da Vinc

W dniu 21 czerwca 2007 roku Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci poinformowała, że przyjęła do realizacji dwa projekty opracowane przez nauczycieli naszej szkoły. Pierwszy nosi tytuł „Praktyki doskonalące umiejętności, kompetencje w zakresie obsługi klienta na rynku europejskim”. Projekt adresowany jest do uczniów w trakcie wstępnego szkolenia zawodowego, a więc klas 2 i 3 technikum ekonomicznego, handlowego oraz agrobiznesu. Dotyczy trzytygodniowych praktyk zawodowych, które zostaną przeprowadzone w porozumieniu z włoskim partnerem – średnią szkołą zawodową o profilu handlowo – turystycznym. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie teorii zdobytej w ramach zajęć szkolnych z praktyczną umiejętnością obsługi potencjalnych klientów zgodnie z wymogami europejskiego rynku pracy oraz zmianami organizacyjnymi, jakie zachodzą w sektorze usług finansowych, handlowych i turystycznych. Pobyt uczniów we Włoszech pozwoli udoskonalić im języki obce: angielski, niemiecki, jak również włoski, zapewni poznanie zwyczajów, kultury i zabytków oraz umożliwi nawiązanie kontaktów zarówno z rówieśnikami, jak i pracodawcami. Rezultatem projektu będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży niezbędnych na europejskim rynku pracy. Na realizację tego projektu nasza szkoła otrzymała ponad 52 000 Euro. Drugi projekt zatytułowany jest „Poszerzenie zakresu umiejętności i kompetencji pracowników socjalnych poprzez staże w Anglii”. Skierowany jest on do absolwentów Zespołu Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym, którzy nie mają przygotowania praktycznego do pracy. W realizację projektu zaangażowany będzie Zespół Szkół w Górze – po stronie polskiej, przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, Domu Opieki Społecznej we Wronińcu oraz Starostwa Powiatowego w Górze, oraz Donisthorpe Hall w Leeds po stronie brytyjskiej. Założeniem projektu jest przełożenie umiejętności ogólnozawodowych na umiejętności praktyczne oraz inspirowanie działań przedsiębiorczych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych ludziom starszym w wymiarze transgranicznym, a także zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Na realizację tego zadania nasza szkoła otrzymała około 250 000 Euro. W sumie Zespół Szkół w Górze na zadania dodatkowe realizowane w ramach programów międzynarodowych otrzymał około 300 000 Euro.

Etap I
INFORMACJA UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMOGACH ORAZ MOŻLIWYCH KORZYŚCIACH W WYMIANY

Praktyki we Włoszech

Uczniowie naszej szkoły mają okazję wyjazdu na praktykę do Włoch. Wystarczy tylko uczyć się języków obcych i mieć ochotę na poznanie nowych ludzi i nowego kraju. Praktyki zawodowe można odbyć w ramach projektu „Praktyki doskonalące umiejętności, kompetencje w zakresie obsługi klienta na rynku europejskim”. Projekt adresowany jest do uczniów klas 2 i 3 technikum ekonomicznego, handlowego oraz agrobiznesu. Dotyczy trzytygodniowych praktyk zawodowych, które zostaną przeprowadzone w porozumieniu z włoskim partnerem – średnią szkołą zawodową o profilu handlowo – turystycznym- Instituto Professionale per Servizi Commerciali e Turistici. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie teorii zdobytej w ramach zajęć szkolnych z praktyczną umiejętnością obsługi potencjalnych klientów zgodnie z wymogami europejskiego rynku pracy oraz zmianami organizacyjnymi, jakie zachodzą w sektorze usług finansowych, handlowych i turystycznych. Pobyt uczniów we Włoszech pozwoli udoskonalić im języki obce: angielski, niemiecki, jak również włoski, zapewni poznanie zwyczajów, kultury i zabytków oraz umożliwi nawiązanie kontaktów zarówno z rówieśnikami, jak i pracodawcami. Rezultatem projektu będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży niezbędnych na europejskim rynku pracy. Oczekujemy na wizytę partnera włoskiego w październiku. Panie: Beata Borkowska i Ewa Szyguła koordynują działania nad organizacją i realizacją projektu i do nich należy zgłaszać chęć udziału w projekcie. Propozycja jest niezwykle atrakcyjna: Unia Europejska zapewnia szkolenie językowe- a więc naukę języka włoskiego i języka niemieckiego lub angielskiego, a następnie praktykę we Włoszech, co oznacza również sfinansowany przejazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Etap II
SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z DYREKCJĄ SZKÓŁ PARTENRSKICH – ROZMOWA O OCZEKIWANIACH, KORZYŚCIACH, OBAWACH I POTRZEBNYCH PRZYGOTOWANIACH DO WYJAZDU

WIZYTA PARTNERA WŁOSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

Od 09 do 15.10.2007r. gościliśmy w naszej szkole grupę nauczycieli z partnerskiej szkoły włoskiej. Najważniejszym celem wizyty było omówienie organizacji praktyk we Włoszech dla uczniów klas II i III TE, TH i TA. Uczniowie mieli możliwość rozmowy z partnerami włoskimi, gdyż w środę, 10.10. odbyło się spotkanie, na którym głos zabrał dyrektor szkoły Andrea Militello. Przedstawił propozycję przyjazdu na praktykę do włoskiego Trento, odpowiadał też na liczne pytania zadawane przez młodzież. Nie zabrakło również bogatego programu turystycznego, w ramach którego nauczyciele włoscy zwiedzili nasze miasto – Górę oraz jedno z najpiękniejszym miast w Polsce – Kraków. Nie pominięto także miejsca ważnego dla każdego pielgrzyma, czyli Częstochowy. W poniedziałek, 15.10. goście mieli okazję uczestniczyć w Powiatowej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Zespole Szkół. Pożegnaliśmy naszych partnerów po południu, 15.10. Wyjechali do Włoch zadowoleni, z bagażem ciekawych wspomnień i wrażeń.

Na Wawelu
Smok wawelski
U pani Dyrektor
W Częstochowie

Etap III
NAUKA JĘZYKÓW

Po spotkaniach z uczniami i rodzicami uczniów zainteresowanych wyjazdem na praktyki zaczął się najdłuższy, ale najpotrzebniejszy etap – przygotowania uczniów do nowych realiów praktyk, organizacji miejsc zdobywania wiedzy oraz rozmowy z przyszłymi instytucjami przyjmującymi. O ile rozmowy z praktykodawcami wzięła na siebie strona włoska, przygotowując listę chętnych przedsiębiorców po spotkaniach i wstępnych ustaleniach warunków o tyle przygotowanie merytoryczne pozostało w gestii samych zainteresowanych. Do października rozpoczęli naukę języka włoskiego w ramach koła językowego, zaczynając ją od przysłowiowej literki A, uczą się wymowy, zapisu podstawowych zwrotów, liczb, dni tygodnia, miesiąca, nazywania uczuć, opisywania rzeczywistości, komunikacji interpersonalnej, kierunków ruchu, geografii oraz historii, kuchni i tradycji włoskich, na koniec poznają podstawowe wzrosty używane w ekonomii i finansach. To nie wszystko, uczniowie pogłębiają znajomość języka niemieckiego w ramach koła j. niemieckiego a przed nimi również powtórka słownictwa z zakresu języka zawodowego, również angielskiego. Wszystkim życzymy wytrwałości przypominając iż korzyści ze zdobytej na tym etapie wiedzy będą mogli sami ocenić na praktykach oraz w dalszej karierze zawodowej.

Etap IV
WIZYTA PRZYGOTOWUJĄCA W TRENTO – ODWIEDZENIE WSZYSTKICH INSTUTUCJI OFERUJĄCYCH CHĘĆ PRZYJĘCIA PRAKTYKANTÓW ORAZ USTALENIE PLANU PRAKTYK – LUTY 2008

Włoscy nauczyciele ustalili listę instytucji, które staną się miejscem odbywania praktyk uczniów naszej szkoły, po zweryfikowaniu i spotkaniu z każdym przedstawicielem danej instytucji. W lutym 2008 delegacja odpowiedzialna za realizację projektu odwiedzi wszystkie te przedsiębiorstwa, spotka się z osobami proponowanymi na opiekunów praktykantów, w każdym z miejsc przyjmujących, ustali zakres praktyk, godziny, komórki organizacyjne, w których będą się dokształcać uczniowie a ze Instytutem Livia Battisti lekcje geografii, historii oraz tradycji regionu i języka włoskiego, które pomogą uczniom zrozumieć specyfikę regionu Trentino.