Praktyki doskonalące umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi klienta na rynku europejskim

Druga edycja projektu

Projekt realizowany będzie, już tradycyjnie we współpracy z włoską szkołą Instituto Professionale per Servizi Commerciale Turistici „Livia Battisti” oraz firmami i przedsiębiorstwami w Trydencie. Czterdziestoosobowa grupa młodzieży z klas trzecich technikum ekonomicznego, handlowego i agrobiznesu oraz klasy drugiej technikum agrobiznesu może odbyć swoją praktykę zawodową we Włoszech. Podstawowym warunkiem udziału w projekcie jest komunikowanie się w języku obcym – angielskim, niemieckim lub włoskim. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów realizowane będzie, w ramach zajęć pozalekcyjnych, w Zespole Szkół w Górze. Pobyt we Włoszech to nie tylko niezapomniane wrażenia, ale też kształcenie umiejętności zawodowych i językowych. Ponadto każdy z uczestników otrzyma certyfikat od firmy, w której odbył praktykę oraz dokument Europass- Mobilność.
Koordynatorami przedsięwzięcia są nauczyciele ZS: Beata Borkowska i Ewa Szyguła.

Praktyki we Włoszech

W Zespole Szkół realizowany jest projekt „Praktyki doskonalące umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi klienta na rynku europejskim”.
W ramach praktyk do Trydentu wyjechać mają dwie grupy. Pierwsza, którą tworzą uczniowie klas II TE i TH pojedzie w terminie 21. XI – 13. XII tego roku, druga – uczniowie klas III – wyjedzie na przełomie kwietnia i maja 2009 roku. Do tego etapu zakwalifikowano uczniów wyróżniających się w nauce i umiejętności posługiwania się językiem obcym. Obecnie wszyscy stażyści uczą się języka obcego (angielskiego i włoskiego) po 50 godzin w ramach przygotowania językowego oraz mają przygotowanie pedagogiczno – kulturowe.
Na miejscu młodzi ludzie odbędą praktyki w firmach ubezpieczeniowych, hotelach, biurach rachunkowych, działach administracji i księgowości.
W weekendy będą zwiedzali Weronę, Wenecję, jezioro Garda i muzea w Trento.

Praktyki w Trydencie

W dniach 21 listopada – 12 grudnia grupa uczniów z klas II TH i II TE była na praktykach zawodowych w Trento, w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Opiekunami grupy byli: pani Beata Borkowska i pan Grzegorz A. Trojanek.
Młodzież spróbowała swoich sił zawodowych w różnych zakładach pracy:
8osób w firmie ITAS Ubezpieczenia
2 osoby w CTA – firmie transportu regionalnego
1 osoba w AERHOTEL
1 osoba w Wojewódzkiej Agencji Rozwoju Turystycznego
2 osoby w Generalnej Dyrekcji AURORA Ubezpieczenia
1 osoba w firmie grafiki komputerowej OGP
1 osoba w Infomusic – firmie komputerowej
2 osoby w księgowości i sekretariacie Średniej Szkoły Obsługi Handlowej i Turystycznej „Livia Batisti”, która była jednocześnie współpartnerem Programu.
Uczniowie wypełniali polisy ubezpieczeniowe, wysyłali zawiadomienia do klientów, sporządzali faktury, listy kontrahentów, archiwizowali dokumenty, prowadzili księgowość i rozliczenia bankowe, obsługę klienta w hotelu, składali komputery i testowali programy, na bieżąco poznawali prace administracji, księgowości, sekretariatu i działu handlowego. Na koniec otrzymali wspaniałe prezenty, a sami w podziękowaniu podarowali wspólne zdjęcia okraszone dowcipnymi komentarzami, kwiatki i czekoladki.
W czasie wolnym zwiedzali Trydent, w tym: zamek Dobrej Rady, gdzie odbywał się Sobór Trydencki, katedrę, rynek, wystawę malarstwa współczesnego Cezarea Sepi;
Bolzano – Muzeum Człowieka z Lodu, które istnieje 18 000 lat, kiermasz bożonarodzeniowy; Weronę – dom Romea i Julii, Arenę;
Padwę – z Bazyliką Antoniego Padewskiego, rynek, uniwersytet, wieżę zegarową; Mantuę – z pięknymi zabytkowymi kamieniczkami.
„Sport to zdrowie”, więc zajęcia dodatkowe młodzieży odbywały się „na sportowo” w szkole Livia Batisti. Jak „wypadało” – mecze siatkówki zakończyły się remisami.
Młodym praktykantom zorganizowano także Andrzejki, Mikołajki – na krytym basenie, a popołudniami „ostro” doskonalili język włoski i angielski, i tworzyli słowniczek pojęć zawodowych związanych z sektorem praktyk. Niesamowitym przeżyciem był wyjazd kolejką górską na Sardanię, skąd roztacza się widok na cały Trydent. Każdy z uczniów prowadził dziennik praktyk w 3 językach: włoskim, polskim i angielskim lub niemieckim. Na koniec otrzymał zaświadczenie o odbyciu praktyk a po powrocie Szkoła wraz z Organizacją Przyjmującą wystąpiła o Europass Mobilność do Krajowego Centrum Europassu.

Praktyki zawodowe w Trydencie

Zespół Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze od dawna znany jest z uczestniczenia w projektach europejskich. Od dwóch lat nasza młodzież z klas drugich i trzecich technikum odbywa praktyki zawodowe we Włoszech w ramach projektu Leonardo da Vinci. Projekt umożliwiający odbywanie praktyk we Włoszech jest realizowany przy pomocy otrzymanych dotacji z UE oraz przy niezwykle cennej dla nas współpracy z włoską szkołą Instituto Professionale per Servizi Commerciale Turistici „Livia Battisti”. W dniach 24.04–16.05. 2009 18-osobowa grupa młodzieży z klas trzecich technikum ekonomicznego, handlowego i agrobiznesu odbywała 12-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach ubezpieczeniowych, hotelach, biurach rachunkowych, działach administracji oraz w księgowości. Opiekunami grupy byli: pani Barbara Trojanek i pani Beata Borkowska. Młodzież spróbowała swoich sił zawodowych w różnych zakładach pracy. Do ich obowiązków należało: wypełnianie polis ubezpieczeniowych, sporządzanie faktur i list kontrahentów, archiwizacja dokumentów, obsługa klienta w hotelu itp. Podczas weekendów uczniowie zwiedzili Weronę, Wenecję, Bolzamo oraz zapoznali się z historią i kulturą regionu. Warto podkreślić fakt, że młodzież jak została oceniona bardzo pozytywnie przez pracodawców, którzy docenili ich znajomość języków obcych, zaangażowanie zawodowe oraz kulturę osobistą.

Zwiedzanie Castel Buonconsiglo,Trento
Opiekun grupy pani Barbara Trojanek, praktykanci oraz wenecki przewoźnik
Praktykanci i fontanna Neptuna, Trento

Wizyta monitorująca w Trento, Włochy

W dniach 06 – 08.05.2009 r. przebywali z wizytą w Trento (Włochy),  dyrektor Zespołu Szkół Górze mgr inż. Teresa Frączkiewicz oraz mgr Katarzyna Staniszewska – koordynator współpracy międzynarodowej. Pobyt miał na celu wizytację zakładów pracy, w których 18 uczniów klas III technikum ekonomicznego, handlowego i agrobiznesu odbywa 3-tygodniowe praktyki zawodowe w ramach realizowanego w szkole programu Leonardo da Vinci. Delegacja z naszej szkoły miała możliwość sprawdzić warunki pracy młodzieży oraz spotkać się z ich pracodawcami. „Włoscy pracodawcy są zadowoleni z pracy naszej młodzieży i wyrazili chęć na kontynuowanie współpracy – mówi pani Frączkiewicz, pragnę dodać, że nasza młodzież od kilku lat zdobywa doświadczenia zawodowe w zakresie obsługi klienta na europejskim rynku pracy we Włoszech. Stwarza to dla nich doskonałą okazję do pogłębienia znajomości języków obcych, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz poznania kultury i historii północnych Włoch. Na zakończenie praktyk uczniowie zdobędą dokument potwierdzający ich umiejętności zawodowe – Europass Mobility.
W ramach wizyty, delegacja Zespołu Szkół w Górze spotkała się z panem Andrea Militello, dyrektorem dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici „L.Battisti”. Rozmawiano o realizacji nowego programu dotyczącego kształcenia i wymiany doświadczeń zawodowych między nauczycielami ze szkół we Włoszech, Niemiec (Kaufmännisches Berufskolleg des Märkischen Kreises w Mendel), Francji, (Lycée Louis Marchal w Molsheim) i Polski (Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze). Aktualnie program ten jest we wstępnej fazie realizacji, wszystkie ww. szkoły zgłosiły swój akces i aktualnie opracowują niezbędną dokumentację.
Zespół Szkół w Górze jest szkołą, która aktywnie uczestniczy w programach europejskich w ramach, których zdobywane są środki na; kształcenie młodzieży, wymiany kulturowe nauczycieli i uczniów oraz zagraniczne praktyki zawodowe. Aktualnie oczekujemy na wyniki dwóch konkursów a mianowicie: wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli w ramach projektu Grundtvig oraz praktyk zawodowych we Włoszech, program Leonardo da Vinci, stanowiący kontynuację poprzednich programów.

Wizyta monitorująca w AERHOTEL, od lewej: dyrektor Zespołu Szkół pani Teresa Frączkiewicz, właściciel hotelu pan Ivan Morelli, opiekun grupy pani Barbara Trojanek, praktykantki Patrycja Nowaczyk i Małgorzata Kmiotek oraz koordynator projektu pani Katarzyna Staniszewska
Wizyta monitorująca w firmie INFOMUSIC, od lewej: opiekun grupy pani Barbara Trojanek, praktykantka Sylwia Borowczyk, dyrektor Zespołu Szkół pani Teresa Frączkiewicz, opiekun grupy i tłumacz pani Beata Borkowska, właściciele firmy państwo Claudia i Alessandro Tomassi oraz koordynator projektu pani Katarzyna Staniszewska
Aleksandra Kurowska i Ewelina Skiba podczas pracy w firmie ITAS TRENTO
Wizyta monitorująca w firmie Turismo Trentino, od lewej: pracownicy firmy, praktykantka Kamila Leśniak, opiekun grupy pani Barbara Trojanek, dyrektor Zespołu Szkół pani Teresa Frączkiewicz oraz koordynator projektu pani Katarzyna Staniszewska
Ewelina Zięba podczas praktyki zawodowej w Grand Hotel, Trento
Wizyta monitorująca w firmie OGP, od lewej: koordynator projektu pani Katarzyna Staniszewska, opiekun grupy i tłumacz pani Beata Borkowska, Dyrektor OGP Giussy Ferrara, dyrektor Zespołu Szkół pani Teresa Frączkiewicz oraz praktykant Piotr Kulus
Wizyta monitorująca w szkole – zwiedzanie biblioteki szkolnej. Od lewej: pani Barbara Trojanek, pani Beata Borkowska, dyrektor włoskiej szkoły Andrea Militello oraz dyrektor Zespołu Szkół pani Teresa Frączkiewicz

Autor: Katarzyna Staniszewska