Logo firmy Budimex

Miło jest nam poinformować o wydarzeniu ważnym dla naszej szkoły jakim jest współpraca z firmą BUDIMEX S.A., która  jest generalnym wykonawcą w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego w Polsce.   

W listopadzie 2023 roku udało nam się podpisać umowę zawierającą warunki  współpracy naukowo-technicznej oraz współdziałania w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych, a także zapewnienia rozwoju uczniów poprzez zagwarantowanie miejsc odbycia praktyk w firmie BUDIMEX.

Dzięki zawartej współpracy nasi uczniowie kierunków budowlanych będą mogli czynnie uczestniczyć w wydarzeniach z branży budowlanej, pogłębiać swoją wiedzę praktyczną oraz teoretyczną. Koordynatorem projektu jest Pani Anna Jarząb – nauczyciel przedmiotów budowlanych. 

Grafika przedstawiająca firmę Budimex.