Uczniowie Zespołu Szkół w Górze biorący udział w konkursie plastycznym w raz z opiekunem na tle prac.

Dnia 24 listopada 2022 r. w Czytelni Biblioteki Miejskiej w Górze odbyło się podsumowanie XIV edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem ,,Zabytki Ziemi Górowskiej’’.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno i walory historyczne oraz przyrodnicze najbliższej okolicy, a także rozwijanie zainteresowań przeszłością i podtrzymywanie poczucia tożsamości z regionem.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem uczestnictwa było wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną (rysunek, grafika, malarstwo) w formacie A 3 lub A 4. Wśród grona uczniów z naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie wyłoniono następujących laureatów:

Nagrody w III grupie wiekowej – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Anna Makrocka kl. 1 Zespół Szkół w Górze

II miejsce – Anna Burdelak kl. 2 Zespół Szkół w Górze

III miejsce – Adrian Galant kl. 1 Zespół Szkół w Górze

Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Gratulujemy naszym nagrodzonym uczniom sukcesu i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!