Uczniowie, dyrekcja i wychowawca klasy 4te podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dla maturzystów.

„Każda historia ma swój koniec ale w życiu każdy koniec jest początkiem nowej historii”

30 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla tegorocznych maturzystów. 80 uczniów zakończyło naukę w Technikum w zawodach: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik budownictwa, technik logistyk. Rocznik 2020/2021 wpisał się w karty historii jako ten, który ukończył szkołę w bardzo trudnym dla wszystkich okresie. Restrykcje sanitarne, dystans społeczny i obawa o jutro nie przysłoniły wspaniałej uroczystości, podczas której dyrektor szkoły Ewa Gano podziękowała uczniom za cztery lata wspaniałych doświadczeń, sukcesów i intensywnych wrażeń.

Świadectwa z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia edukacyjne otrzymali:

Idalia Sokołowska – Technik logistyk
Daria Gworek – Technik logistyk
Wiktoria Popowicz – Technik logistyk
Aleksandra Nawrot – Technik logistyk
Jolanta Pałysa – Technik hotelarstwa
Daria Muszyńska –Technik ekonomista
Julia Kowalska – Technik ekonomista
Jagoda Kroczyńska – Technik ekonomista
Sandra Kalisz – Technik ekonomista

Pani dyrektor złożyła na ręce uczniów listy gratulacyjne dla rodziców uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem. Wręczono również nagrody i podziękowania absolwentom za wyniki w nauce, pracę za rzecz szkoły, pracę w wolontariacie, za godne reprezentowanie szkoły m.in. w poczcie sztandarowym, samorządzie uczniowskim, zawodach i imprezach sportowych.

Na ręce ucznia złożono podziękowania za wsparcie działalności szkoły wieloletniej Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Dorocie Mikołajczyk.

Z powodu pandemii COVID -19 każda klasa miała zorganizowaną uroczystość o innej godzinie.

Wszystkim uczniom życzymy optymizmu i wiary we własne możliwości, wspaniałej przyszłości oraz „połamania piór” podczas egzaminu maturalnego.