W podniosłej i uroczystej atmosferze odbyła się część oficjalna zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Zebrani w szkolnej auli absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, pozostali uczniowie, rodzice, goście oraz media po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego wysłuchali przemówienia pani dyrektor Ewy Gano. Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Powiatu Górowskiego pani Urszula Szmydyńska, wicestarosta pan Andrzej Rogala, komendant Ochotniczego Hufca Pracy pani Zofia Świerszcz wraz z kadrą oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Tomaszewicz.

Zwracając się do uczniów pani dyrektor Ewa Gano podziękowała za kolejny rok wytężonej pracy, pogratulowała promocji, sukcesów w konkursach i olimpiadach, zaangażowania w życie szkoły i życzyła bezpiecznych i udanych wakacji.

Podziękowania skierowane zostały także do Starosty Powiatu Górowskiego pani  Urszuli Szmydyńskiej za owocną i zgodną współpracę, której efektem był w tym roku remont instalacji elektrycznej w całym budynku oraz odmalowanie całego obiektu.

Starosta pani Urszula Szmydyńska podziękowała gronu pedagogicznemu oraz pracownikom Zespołu Szkół za troskę i trud wkładane w wychowanie i edukację młodzieży oraz za liczne inicjatywy, przyczyniające się do budowania pozytywnego wizerunku szkoły. Ponadto pogratulowała uczniom i ich rodzicom ukończenia szkoły i otrzymania promocji.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Tomaszewicz wdzięczność i podziękowania za ciężką i odpowiedzialną pracę nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły wyraziła wręczeniem kwiatów na ręce pani dyrektor.

W drugiej części uroczystości przystąpiono do pożegnania absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia. Z rąk Pani pani dyrektor świadectwa ukończenia szkoły otrzymali wykwalifikowani sprzedawcy, magazynier logistyk, kucharze, fryzjerzy, mechanicy, ślusarze, hydraulicy, elektrycy, murarze i piekarze. Świadectwo z wyróżnieniem udało się zdobyć uczennicom klasy 3c w zawodzie sprzedawcy Małgorzacie Wolickiej i Julii Smolan.

W dalszej części uroczystości świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie z pozostałych klas. Najwyższe średnią oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów na nowy rok szkolny otrzyma Natasza Twarkowska.

Stypendia naukowe otrzymali w tym roku Natasza Twarkowska klasa I TL, Dawid Górski klasa I TL, Małgorzata Wolicka klasa III c, Julia Smolan klasa III c.

Pani dyrektor wręczyła również nagrody i wyróżnienia w szkolnych konkursach.

Na koniec nastąpiło rozdanie uczniom klas czwartych dokumentów Europass oraz certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe nabyte podczas zagranicznych praktyk zawodowych w Portugalii zrealizowanych w ramach programu Erasmus+

Po wyprowadzenia Pocztu Sztandarowego rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszych technikum. W zabawnych kabaretowych scenkach oraz przy dźwiękach pięknej muzyki wprowadzili wszystkich w wakacyjny nastrój. Pani dyrektor pożegnała szkolną społeczność życzeniami udanych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.

Sylwia Kibał