Miniaturka logotypu projektu Erasmus+ ZS Góra

Od 2002 r. Zespół Szkół w Górze, aktywnie bierze udział w programach unijnych, od 2014 realizujemy praktyki i staże zawodowe w ramach programu Erasmus+, będącym programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Logo - współfinansowane przez Unię Europejską

Projekty unijne w ZS w Górze w roku szkolnym 2022/2023

– Staże zawodowe dla uczniów oraz job shadowing, kursy i praktyki dla kadry. W listopadzie, 25 uczniów z klas 3 i 4 technikum logistycznego, hotelarskiego i ekonomicznego realizowało 30-dniowe praktyki zawodowe w portugalskich zakładach pracy w Bradze, Portugalia. W ramach praktyk zawodowych u zagranicznego pracodawcy i pod okiem wykwalifikowanych trenerów zawodu uczniowie zdobywali nowe doświadczenie zawodowe, poszerzając swoje zainteresowania, a przede wszystkim przygotowując się do wyzwań na unijnym rynku pracy.

– Staże zawodowe oraz job shadowing, kursy i praktyki dla kadry – nauczyciel pani Katarzyna Staniszewska uczestniczyła w 6-dniowych warsztatach w Bradze, Portugalia. Tematyką szkolenia była: “Różnorodność i integracja w nauczaniu. Przeciwdziałanie wykluczeniu ucznia”. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele ze szkól rumuńskich, tureckich i cypryjskich oraz portugalscy szkoleniowcy i pracodawcy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dokument Europass Mobility – ujednolicone poświadczenia uzyskanych kwalifikacji, Certyfikat jest też potwierdzeniem udziału w projekcie i dokumentacją osiągnięć zdobytych w trakcie jego realizacji.

– W październiku 2022 r. reprezentantki klas 4 GTL i 4 GIE wraz z nauczycielką języka niemieckiego p. Izabelą Pieprzyk uczestniczyły w chorwacko – niemiecko – polsko – serbskim spotkaniu młodzieży i projekcie “What’s cooking?”, który odbył się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Warsztaty poruszały tematykę zrównoważonego rozwoju i idei “zero waste”.

 – W listopadzie ub. roku. 10-osobowa grupa uczniów wraz opiekunkami p. Izabelą Pieprzyk i p. Anną Wiejak – uczestniczyła w międzynarodowym projekcie inkluzyjnym “Fair Signs” w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. W ramach projektu uczniowie uczyli się podstaw języka rumuńskiego oraz migowego,  także rozwijali umiejętności językowe z zakresu języków angielskiego i niemieckiego. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty Youthpass, czyli certyfikaty dokumentujące  efekty uczenia się, a także kompetencje zdobyte w trakcie projektu.

Plany i zamierzenia w 2023 r.

– Staże szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum w ramach akcji 1 w sektorze Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych, w Portugalii. Wniosek złożono w ramach przyznanej szkole Akredytacji 2022-2027 Erasmus+.

– Warsztaty dla uczniów w ramach projektu: “Local in global: Time for change”, obejmującego wymianę młodzieży oraz nauczycieli z państw Unii Europejskiej i wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do kształtowania swojej przestrzeni życiowej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

W ZS w Górze, stawiamy na rozwój osobisty i zawodowy, zarówno naszych pracowników jak i uczniów. Uważamy, że bycie częścią społeczności unijnej przynosi liczne korzyści, a wymiany międzynarodowe i i praktyki zawodowe w państwach UE to najlepszy sposób na  poznawanie różnorodnych kultur, obyczajów i ciekawych miejsc, a co za tym idzie kształtowanie postaw otwartości i tolerancji. Z kolei, konieczność posługiwania się językiem obcym w codziennych kontaktach, to najlepsza okazja do sprawdzenia, ćwiczenia i w efekcie ulepszenia znajomości tego języka. Dzięki temu, uczestnicy projektów rozwijają umiejętności, które są ważne w ich dalszym rozwoju zawodowym i osobistym, stając się częścią wielonarodowej społeczności.

Autorzy: Katarzyna Staniszewska, Izabela Pieprzyk

Logotyp projektu Erasmus+ ZS Góra