Zdjęcie grupowe uczestników symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

W  Zespole Szkół w Górze odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia drzewek w związku z zakończeniem projektu „Nowe kompetencje zawodowe, kluczem do rozwoju zawodowego” realizowanego ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, szkolnych oraz Samorząd Uczniowski ZS w Górze. Pamiątkową tablicę uroczyście odsłonili Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska, dyrektor ZS w Górze pani Ewa Gano oraz koordynator projektów unijnych w ZS w Górze pani Katarzyna Staniszewska. Następnie dokonano posadzenia pamiątkowych drzew.

Zrealizowany projekt dotyczył tygodniowych staży zawodowych typu job shadowing dla 12 nauczycieli zawodu. Powyższe staże były zrealizowane w portugalskich zakładach pracy, o działalności zgodnej z nauczanym przedmiotem. Rezultaty projektu oraz wypracowane materiały są dostępne na szkolnej stronie internetowej, w specjalnie utworzonej w tym celu zakładce projekty PO WER.

Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania oraz podsumowania wygłosiła Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska, która pogratulowała Dyrektorowi i nauczycielom znacznych osiągnięć w zakresie realizowania licznych projektów unijnych zarówno dla kadry jak i dla uczniów oraz życzyła dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

Autor: Katarzyna Staniszewska

Gragika z logami związanymi z projektem.

Dofinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).