Staże i praktyki zawodowe w Zespole Szkół w Górze

W Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w związku z realizowaniem projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2021 uczniowie zrealizowali 42 staże/praktyki zawodowe. Uczniowie technikum (klasy II i III) … Czytaj dalej Staże i praktyki zawodowe w Zespole Szkół w Górze