– Bezpłatne numery pomocowe

Zdjęcie Zespołu Szkół w Górze.
Sala nr 204.
Sala nr 17.
REKRUTACJA 2024/2025
OTWARTA
kliknij po więcej informacji

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 22 22

CAŁODOBOWY
Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12

CAŁODOBOWY
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112

Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

116 111

CAŁODOBOWY
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123

CAŁODOBOWY
Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach


www.zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

www.pokonackryzys.pl

Belka z logo - telefony zaufania
Portret gen. Sylwestra Kaliskiego.

O patronie

Sylwester Kaliski urodził się 19 grudnia 1925 roku w Toruniu. W 1945 roku, po uzyskaniu matury, podjął studia na Politechnice Gdańskiej. W roku 1951 rozpoczął pracę w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w 1961 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, a także stopień generała. Od 1963 roku był członkiem Polskiej Akademii Nauk, a od 1972 roku posłem na Sejm. W latach 1974 - 1978 pełnił funkcję ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W tym też czasie powołał do życia Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, którego był dyrektorem. Instytut, obecnie nosi jego imię.

NASI PARTNERZY:

Back to top