Uwaga !!! 
Oświadczenie o przychodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy złożyć do 10 marca każdego roku kalendarzowego.
W przypadku zaznaczenia I lub II grupy dochodowej należy zgłosić się osobiście z PIT-em do wglądu.