Czas wolny w Porto, dworzec kolejowy - zdjęcie grupowe uczestników zagranicznych praktyk zawodowych.

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach przyznanej akredytacji 2022-2027 z programu Erasmus+, bo „w ZS w Górze wspieramy edukację młodych ludzi i kadry nauczycielskiej.”

25 uczniów oraz 3 nauczycieli skorzystało z okazji poszerzenia kompetencji zawodowych, jaką stworzył im program Erasmus+. I edycja projektu obejmowała uczniów kształcących się w technikum w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa oraz technik ekonomista oraz kadrę nauczycielską. Uczniowie odbywali 4-tygodniowe praktyki zawodowe w portugalskim mieście Braga, podczas których mogli polepszyć swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe, odwiedzić urocze portugalskie miasta oraz zawrzeć nowe znajomości z innymi uczestnikami programu Erasmus+ z krajów UE. Kadra nauczycielska podwyższała swoje kwalifikacje zawodowe oraz językowe, uczestnicząc w warsztatach szkoleniowych związanych z zapobieganiem przedwczesnemu kończeniu szkoły oraz zapoznawała się z wymaganiami pracodawców na unijnym rynku pracy.

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w zajęciach językowych oraz kulturowo-pedagogicznych w ramach przegotowania do stażu. Wszystkie działania jak również pobyt za granicą były w pełni sfinansowane z przyznanego naszej szkole grantu z programu Erasmus+.

„Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.”[Juliusz Cezar] Czy słynny cezar miał rację?
Dlaczego i czy warto jest  uczestniczyć w zagranicznych praktykach?

Podczas zagranicznych praktyk zawodowych, nauka jest bardziej intensywna i poza poszerzeniem  kompetencji zawodowych, skupia się także na wykształceniu umiejętności kluczowych; takich jak współpraca w zespole, systematyczność i dobra organizacja czasu oraz  zdolności komunikacyjne. Uczniowie uczą się pracować w wielokulturowym środowisku, mając styczność z różnymi kulturami, środowiskami, religiami czy inną mentalnością. Przełamują bariery kulturowe i zaczynają w inny sposób spostrzegać otaczający ich świat, szerzej patrzeć na dany problem, chociażby przez pryzmat, spostrzegania go przez inne środowiska i kultury.

Obserwując pracę w danej firmie a także wykonując pewne obowiązki można poznać organizację i specyfikę pracy w danej firmie oraz tajniki zawodu, jednym słowem przyjrzeć się  firmie „od środka”. Zdobyte w ten sposób tzw. twarde kompetencje i nowe kwalifikacje zawodowe, są  ważnymi elementami w CV.

Dłuższy pobyt w innym państwie umożliwia poznanie tego kraju od podszewki – jego kultury, historii oraz aspektów codziennego życia mieszkańców. Młodzi ludzie zyskują w ten sposób kompetencje miękkie, czyli umiejętność komunikacji, współpracy, asertywność, zaradność, odporność na stres itp. Takich kompetencji nie można nauczyć się z książek, a jedynie poprzez przebywanie i pracę w wielokulturowym środowisku..

Nauka języka podczas pobytu w obcojęzycznym środowisku, to nie nużące wkuwanie słówek i regułek. Obcowanie z językiem każdego dnia oznacza jego chłonięcie wszystkimi zmysłami oraz nabieranie najważniejszej umiejętności tzn. porozumiewanie się z innymi mimo braków w znajomości języka.

„Jedyną stałą rzeczą w naszym życiu jest zmiana, naszym zadaniem więc jest przygotować uczniów do pozytywnego reagowania na ewoluującą rzeczywistość.”

To kolejny fakt, przemawiający za uczestniczeniem w zagranicznych stażach zawodowych. Zwiększają one mobilność międzynarodową, wymuszaną przez globalizację gospodarki i rynku pracy. Oznacza to, że znajomość języka obcego, umiejętność komunikowania się z ludźmi z innych kręgów kulturowych i doświadczenie zawodowe zdobyte w zagranicznej firmie są wymagane przez pracodawców.  

Każdy dzień praktyk w zagranicznym środowisku, przynosi też małe wyzwania, których podejmowanie wzmacnia pewność siebie i uwydatnia nasze mocne i słabe strony. Najlepiej poznajemy nasze możliwości w sytuacjach ekstremalnych – wyjazd na zagraniczne praktyki dostarcza takowych w idealnym natężeniu i częstotliwości.

„Udane projekty oddziaływają na ludzi długo po ich zakończeniu.”

Udział w zagranicznych praktykach zawodowych jest potwierdzany europejskimi certyfikatami oraz dokumentem Europass Mobilność. Powyższe dokumenty potwierdzają zdobyte kompetencje zawodowe, językowe, organizacyjne oraz społeczne i co najważniejsze są respektowane przez wszystkich pracodawców w UE. Warto też pamiętać, że doświadczenie zdobyte podczas zagranicznych praktyk to nie tylko kolejny punkt w CV, ale przede wszystkim ważny punkt w życiu. Oznacza to nowe znajomości i doświadczenia, inne spostrzeganie świata, nowe  zwyczaje i tradycje. Nikt nam tego nie odbierze!

Autor: Katarzyna Staniszewska