Szanowni Rodzice

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze zwraca się do
Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 50 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. 
Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności
uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe,
kulturalne i naukowe, nagrody itp.
Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.
Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia
inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z
gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe.
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawców klas, bądź bezpośrednio na
rachunek bankowy Rady Rodziców.


Wzór wpłaty:

Odbiorca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Górze
Nr konta: 02 8663 0007 0000 0013 7517 0001
Bank: Bank Spółdzielczy Góra
Tytuł przelewu: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

Rada Rodziców

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze dzieci większą kwotą lub przekazać darowiznę to również można dokonać wpłaty na wyżej podane konto.


Działania Rady Rodziców na rzecz szkoły