Oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2023/2024

Ubezpieczenia TUZ - Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia szkody.

Warunki oraz zakres ubezpieczenia:

Informacja dla zgłaszającego:

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie zgłoszenia wypadku przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego oraz dokumentacji medycznej. Do zgłoszenia należy podać numer polisy.

Jeśli chcesz szybko otrzymać wypłatę świadczenia z polisy NNW “Bezpieczna Nauka” postępuj wg. poniższych kroków:

 1. Zbierz, zeskanuj lub sfotografuj dokumentację potwierdzającą wystąpienie szkody i poniesione koszty. Wystarczy tylko:
  • dokument medyczny z udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, np.: karta SOR,
  • karta informacyjna ze szpitala,
  • dokumentacja z rehabilitacji, jeżeli w wyniku urazu rehabilitacja była niezbędna,
  • skany imiennych faktur – przy wykupionym ubezpieczeniu kosztów leczenia,
  • zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe dokumenty, jeśli wskazane powyżej okażą się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania.
 2. Wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek zgłoszenia szkody wraz z dokładnym opisem okoliczności i podanym numerem konta bankowego do wypłaty odszkodowania.
 3. Wniosek wraz z dokumentami przekaż do Działu Likwidacji Szkód Osobowych:

Kontakt do opiekuna szkoły ds. ubezpieczeń:

Oliwia Malec
tel.: 882 041 937
e-mail: o.malec@ubezpieczony.net.pl

Opiekun szkoły ds. ubezpieczeń