Plakat - nabór na praktyki zagraniczne w Portugalii.

Logo - współfinansowane przez Unię Europejską

Erasmus+

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Projekt nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-0000611935

Program Erasmus to nie epizod, a styl życia.

Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ mogą być uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy i szkoleniowcy. Uczestnikom, program oferuje staże zawodowe i udział w konkursach dla uczniów oraz job shadowing, kursy i praktyki dla kadry.

Poprzez udział w  programie Erasmus+ osoby uczące się zawodu oraz absolwenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Ponadto możliwe jest także uczestnictwo w konkursach umiejętności zawodowych organizowanych w krajach biorących udział w programie Erasmus+ oraz w krajach partnerskich.

Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także kadra oraz pracownicy placówek kształcenia i szkolenia zawodowego. Nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi oraz inne osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mają możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz językowych, uczestnicząc w mobilnościach typu job shadowing oraz kursach i praktykach zawodowych. Mogą także dzielić się swoją wiedzą, prowadząc kursy i szkolenia w instytucjach zagranicznych. W ramach programu do kraju można zaprosić także ekspertów, nauczycieli oraz edukatorów z innych krajów.

Logotyp projektu Erasmus+ ZS Góra

Logo - współfinansowane przez Unię Europejską

Wyniki rekrutacji

W tegorocznej edycji programu Erasmus+, udział w projekcie wezmą następujący uczniowie:

TECHNIK LOGISTYK

 • Hanna Rewienko
 • Maciej Nojman
 • Dawid Kewin Urbański
 • Marta Maria Adutis
 • Remigiusz Franciszek Kubisiak
 • Jakub Marek Strzemieczny
 • Igor Wojciech Noga
 • Dominika Oliwia Szymanowska
 • Zuzanna KatarzynaMucha
 • Julia Twarda
 • Magdalena Bielawska
 • Kacper Mariusz Tomaszewicz
 • Kacper Smoła
 • Piotr Bartkowiak
 • Maciej Jakub Szewiało
 • Ewelina Małgowska Julian Giemza

TECHNIK EKONOMISTA

 • Iwona  Turowska
 • Ewelina Monika Klaczyńska
 • Daniel Robert Nowak
 • NikolaUlman
 • Agata  Krzyżosiak

TECHNIK HOTELARSTWA

 • Wiktor Domagała
 • Nikola Wiktoria Machała
 • Oliwia Rogowska
Logotyp projektu Erasmus+ ZS Góra

Logo - współfinansowane przez Unię Europejską

Portugalio, nadchodzimy! – zagraniczne praktyki zawodowe w Bradze, Portugalia 06.11-04.12.2022

Nauka połączona z praktyką, poznawanie świata, mobilność zawodowa, to będzie wyjątkowe przeżycie dla wszystkich uczestników programu Erasmus +.

W Zespole Szkół w Górze trwają intensywne przygotowania w celu sukcesywnej implementacji zagranicznych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach europejskiego programu Erasmus+. Uczniowie klas w zawodach technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik ekonomista uczestniczyli w wakacyjnych kursach językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Uczniowie będą kontynuowali naukę języka angielskiego, korzystając ze wsparcia językowego na platformie OLS, oferującej testy biegłości językowej oraz kursy języka obcego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przybliżającymi kulturę oraz historię Portugalii.

                                                                                                     Koordynator projektu
Katarzyna Staniszewska

Broszura - Odkryj Portugalię
Broszura - Savoir vivre
Broszura - Ekologiczne środki transportu
Logotyp projektu Erasmus+ ZS Góra

Kongres Edukacji już za nami.
Tegoroczna edycja Kongresu Edukacji odbyła się pod hasłem „35-lecie Programu Erasmus+”


27 października 2022 r., nauczyciele z ZS w Górze uczestniczyli w V Kongresie Edukacji, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w Audytorium Maximum. Delegatami ZS w Górze były: pani Katarzyna Staniszewska, pani Izabela Pieprzyk oraz pani Anna Wiejak.

Kongres Edukacji został zorganizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności i był spotkaniem osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją w Polsce na wszystkich jej poziomach.

Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji było umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę oraz  rozwijanie międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi. Uczestnicy Kongresu podczas wykładów, warsztatów oraz prezentacji mieli okazję dowiedzieć się m.in.,  jak duże znaczenie, właśnie w kontekście współpracy, ma sieciowanie, które poprzez udostępnianie wiedzy i wymianę pomysłów wspiera ich rozwój, zarówno w kontekście lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Ponadto w ramach Kongresu przewidziano sesje tematyczne dotyczące programów edukacyjnych oraz Europejskiego Dnia Języków, poświęcone m.in. realizacji priorytetów horyzontalnych (Włączenie i różnorodność, Transformacja cyfrowa, Środowisko i walka ze zmianą klimatu, Uczestnictwo w życiu demokratycznym) programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach.

Kongres uświetnił koncert, a także Gala wręczenia nagród konkursowych: European Language Label, EDUinspiracje, EDUinspirator i Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (EITA).

V Kongres Edukacji był też doskonałą okazją do świętowania 35-lecia programu Erasmus+. Ta historia mobilności studentów, uczniów, nauczycieli w programach Erasmus i Erasmus+ dała Europie niezwykłe bogactwo – pokolenie ludzi otwartych na świat, samodzielnych, kreatywnych, odważnie sięgających po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe.

Program Erasmus+ oraz jego wcześniejsze odpowiedniki; Leonardo da Vinci i Comenius, na stałe zagościły w działalności ZS w Górze. Od 2004 r. nasza placówka korzysta z bogatej oferty programów unijnych, nasi nauczyciele współpracują z nauczycielami z krajów UE, natomiast nasi uczniowie realizują zagraniczne praktyki zawodowe. Tegoroczna wymiana uczniów w Krzyżowej oraz praktyki w portugalskich zakładach pracy wpisują się w Europejski Rok Młodzieży 2022.

Koordynator projektów unijnych,
Katarzyna Staniszewska

Specjalny reportaż pt. „Wartości jednoczące Europę”, będzie można obejrzeć na portalu internetowym Interia.pl lub kanale youtube FRSE.