Biblioteka
Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze zaprasza
poniedziałek w godzinach: 7.00 – 16.00
wtorek w godzinach: 7.00 – 16.00
środa w godzinach: 7.00 – 16.30
czwartek w godzinach: 7.00 – 16.30
piątek w godzinach: 7.00 – 15.30


Personel biblioteki

Aktualnie w bibliotece pracuje:

Ewa Orzechowska-Świątek (od 1993r.) – koordynuje pracę w bibliotece

Biblioteka w liczbach

Zbiory: ponad 20 tysięcy woluminów

Czasopisma: 50 tytułów

Zbiory audiowizualne: kasety video (edukacyjne i inne) : 569 egz., płyty CD: 92 egz

Kierunki gromadzenia zbiorów

Lektury do języka polskiego

Lektury popularnonaukowe

Wydawnictwa informacyjne

Wydawnictwa albumowe

Literatura pedagogiczna

Literatura regionalna

Dokumenty niepublikowane: opracowania własne nauczycieli, scenariusze lekcji, programy kół zainteresowań, programy pracy z uczniem zdolnym, testy, regulaminy konkursów, referaty

Warsztat informacyjny biblioteki tworzą

 • komputerowa baza danych w systemie MOL Optivum – katalog komputerowy alfabetyczny, tytułowy, UKD, przedmiotowy
 • katalog tradycyjny kartkowy (alfabetyczny i rzeczowy)
 • kartoteka zagadnieniowa
 • zestawienia bibliograficzne

Biblioteka dysponuje trzema pomieszczeniami

Wypożyczalnią

Czytelnią

Centrum Multimedialnym

Wypożyczalnia

 • księgozbiór podręczny
 • lektury
 • literatura piękna

Czytelnia

 • 20 miejsc do pracy
 • telewizor i magnetowid
 • zbiór czasopism
 • literatura popularnonaukowa

Szkolne Multimedialne Centrum Informacji (funkcjonuje od 2002 r.)

 • 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem multimedialnym i dostępem do Internetu
 • drukarka
 • skaner
 • urządzenie wielofunkcyjne

Szkolne Multimedialne Centrum Informacji przygotowuje ucznia jako użytkownika informacji

 • stwarza wielofunkcyjny system informacji dla wszystkich użytkowników
 • gromadzi i udostępnia różnorodne typy dokumentów niezbędne w pracy ucznia i nauczyciela
 • przygotowuje uczniów do swobodnego korzystania z systemu informacji naukowej
 • propaguje nowoczesne technologie kształcenia
 • umożliwia korzystanie z sieci globalnej Internetu

Szkolne Multimedialne Centrum Informacji wspiera dydaktykę szkolną

 • wykorzystywanie Internetu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (tworzenie gazetki szkolnej, zajęcia kół zainteresowań)
 • stworzenie dobrych warunków do pracy indywidualnej i zbiorowej uczniów
 • zaspokajanie potrzeb zawodowych nauczycieli
 • współrealizacja edukacji czytelniczej i medialnej
 • tworzenie bazy do opracowania pomocy dydaktycznych (konspektów, scenariuszy, filmów, projektów)

Szkolne Multimedialne Centrum Informacji przygotowuje uczniów do tworzenia autorskiej informacji

 • wyposaża uczniów w przybory do poszukiwań multimedialnych
 • umożliwia natychmiastową publikację prac uczniów w sieci szkolnej i globalnej
 • wprowadza uczniów w wykorzystywanie nowych narzędzi poszukiwania i przekazywania wiedzy
 • inspiruje uczniów do prowadzenia konwersacji i dzielenia się swoimi doświadczeniami