Izba Pamięci
Zespołu Szkół w Górze

1 września 1979 roku, Zespół Szkół Zawodowych w Górze otrzymał nowy budynek szkolny, w którym przy sali 101 – pracowni historycznej znajdowało się niewielkie pomieszczenie. Zdecydowano, że będzie ono pełnić funkcję szkolnej Izby Patrona Szkoły. Na patrona, młodzież i rada pedagogiczna wybrała gen. Sylwestra Kaliskiego, rektora Wojskowej Akademii Technicznej, dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, a przez pewien czas Ministra Edukacji Narodowej. Izbę patrona otwarto 15 grudnia 1979 roku, w dniu uroczystego nadania szkole imienia patrona. Skromna, jeszcze wówczas, ekspozycja izby podzielona była na 3 części o następujących tematach:

  • historia Góry i jej zabytki
  • historia szkoły i jej teraźniejszość
  • patron szkoły, gen. Sylwester Kaliski

W części poświęconej osobie prof. gen. Sylwestra Kaliskiego znajdowała się biografia patrona, informacja o jego naukowych i dydaktycznych osiągnięciach, dokumenty potwierdzające tytuły naukowe i doktoraty honoris – causa różnych uczelni, fotografie profesora przy pracy oraz prasowe doniesienia o jogo tragicznej śmierci. Z czasem, tą część wystawy uzupełniły zdjęcia dokumentujące kontakty naszej szkoły z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.

W połowie lat 90 – tych do Izby Patrona dołączono dwa sąsiednie pomieszczenia i tak powstało małe muzeum. W jednym z nich umieszczono ekspozycję poświęconą przeszłości Góry i okolic. Większość zbiorów przekazał szkole pan Przybyłowski, który zbierał eksponaty do muzeum regionalnego w Górze (pomysł jego utworzenia nie powiódł się). W roku 1996, uczniowie technikum handlowego pod opieką wychowawczyni, historyka, Iwony Bandoch, wszystkie przedmioty oczyścili, opisali i rozmieścili tematycznie w gablotach. Znajdują się tam zabytki archeologiczne, m.in. narzędzia z kamienia łupanego, z kamienia gładzonego, naczynia gliniane i bliżej niezidentyfikowane fragmenty naczyń. Przejęte zbiory nie były zinwentaryzowane i nie posiadały szerszych informacji o ich pochodzeniu, więc opis poszczególnych przedmiotów jest bardzo lakoniczny. Jednym z najciekawszych darów jest prawie kompletny i w bardzo dobrym stanie grób ciałopalny odnaleziony na cmentarzu w Czerninie przez nauczyciela naszej szkoły, pana Grzegorz Trojanka (waza popielicowa i naczynia rytualne). Bardzo ciekawy jest zbiór przedmiotów gospodarstwa domowego z przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza żelazka na duszę i węgiel drzewny, butelki do napojów, maszynki do mielenia mięsa, drewniana misa do zarabiania ciasta, narzędzia rolnicze, miech kowalski i wiele innych. W Izbie Pamięci można zobaczyć także kilka mundurów z okresu II wojny światowej oraz powojennych, a także przedmioty wyposażenia żołnierskiego – manierki, bagnety, plecaki, hełmy. Wyjątkowo cenny jest obozowy “pasiak” oraz drewniaki, które podarował muzeum pan Minta, więzień obozu Auschwitz, znany w Górze jako wieloletni organizator i dyrygent Orkiestry Dętej przy Cukrowni Góra Śląska. Ciekawostką są też kule armatnie wykonane z kamienia i żelaza. W trzeciej części muzeum, w gablotach wykonanych przez uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie stolarz, umieszczono 3 roczniki Gazety Górowskiej i liczne pamiątki przekazane przez mieszkańców Góry i okolic. W tej części izby znajdują się również puchary, świadczące o osiągnięciach naszej młodzieży w ponad 40 letniej historii szkoły.