Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w roku szkolnym 2023/2024:

 • Wiosenna przerwa świąteczna będzie od 28.03.2024 r. do 02.04. 2024 r.
 • 01.05.2024 r. – Święto Pracy
 • 02.05.2024 r.
 • 03.05.2024 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 07.05.2024 r. – matura
 • 08.05.2024 r. – matura
 • 09.05.2024 r. – matura
 • 13.05.2024 r. – matura
 • 30.05.2024 r. – Boże Ciało
 • 31.05.2024 r.
 • 04.06.2024 r. – egzamin zawodowy
 • 12.06.2024 r. – egzamin zawodowy
 • 13.06.2024 r. – egzamin zawodowy
 • 21.06.2024 r. – zakończenie roku szkolnego

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w ustalone dni wolne są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach praktycznych u pracodawcy.