Finał konkursu o Polskim Państwie Podziemnym organizowanym przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze okazał się dla naszych uczniów szczególnie pomyślny, ponieważ aż troje z nich stanęło na podium i osiągnęło tytuł laureata. I miejsce w kategorii: plakat, rysunek, grafika, haft lub witraż uzyskali Antoni Bazylewicz z kl. 1 TI oraz Magdalena Mączka z kl. 3 TL, III miejsce zajęła Anna Burdelak z kl. IIIC. Celem konkursu od wielu edycji jest propagowanie wiedzy o AK i Polskim Państwie Podziemnym, kultywowanie wartości i ideałów „Pokolenia Kolumbów” oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków. Konkurencja prac w tym roku była wysoka, zgłoszono ogółem 146 prac, w tym 106 zakwalifikowano do finału konkursu. Opieką merytoryczną uczniów objęły panie Dorota Nowak i Joanna Żywień – nauczycielki historii, WOS i HiT w Zespole Szkół w Górze.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.