Nasza szkoła przystąpiła
do ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej
„Szkoła z klasą. Czytam, myślę, działam”

Organizatorami programu są: Gazeta Wyborcza, portal Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem programu jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, a głównym sponsorem akcji Agora SA. Patronat nad programem objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Działania społeczne to nie zewnętrzny dodatek do szkolnego programu czy próba uatrakcyjniania go na siłę. Wręcz przeciwnie, mogą one stać się mocnym punktem szkolnej praktyki. Bo młody człowiek najlepiej uczy się, jeśli może wykonać zadanie powiązane z prawdziwą, życiową sytuacją. Uczniowie są zmęczeni abstrakcyjnymi treściami, wolą autentyczne zadania, bo łatwiej rozumieją ich sens. Takie zadania motywują, inspirują, nauka odbywa się jakby „przy okazji”. Dlatego też, nasza szkoła od stycznia 2005 roku uczestniczy w programie “Szkoła z klasą. Czytam, myślę, działam”.

W szkole powstały dwa zespoły zadaniowe. Jeden w liceum profilowanym a drugi w technikum. W skład zespołów weszli:

Technikum:

 • Katarzyna Cuże – przewodnicząca zespołu
 • Edyta Ludwiczyńska
 • Alina Borzym
 • Dorota Nowak
 • Aneta Kobylak
 • Teresa Witkowska – koordynator programu

Liceum profilowane:

 • Agnieszka Chmiel – przewodnicząca zespołu
 • Sylwia Kibał
 • Katarzyna Staniszewska
 • Teresa Witkowska – koordynator programu
 • Grzegorz Goździewicz

Oba zespoły poinformowały społeczność szkolną o przystąpieniu do programu. W wyznaczonej gablocie wywieszono materiały dotyczące programu, zadania szkoły i składy zespołów. Od tej pory członkowie zespołów oddzielnie przystąpili do realizacji sprawności. Na różnych przedmiotach uczniowie z nauczycielem przygotowywali zadania z zakresu sprawności Cogito – myślę oraz Ago – działam. W ten sposób powstały prezentacje nauczycielskie i uczniowskie, które były umieszczane w Banku Nauczycielskich Projektów i Doświadczeń, na stronie akcji (www.gazeta.pl/klasa). Od tej pory nauczyciele innych szkół mogli do nich sięgać i wykorzystywać w swojej pracy. Obie grupy miały za zadanie w tym czasie umieścić w Internecie co najmniej 4 prezentacje nauczycielskie i 5 uczniowskich. Po spełnieniu wymogów formalnych nastąpiło losowanie i zespoły zadaniowe miały za zadanie zrecenzować 16 prezentacji z innych szkół (podobnie inne szkoły recenzowały nasze prezentacje).

Zespół zadaniowy technikum recenzował prezentacje:

 • Zespołu Szkół z Jodłowej
 • Zespołu Szkół w Czarnkowie
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Liceum Ogólnokształcącego w Lubomierzu

Zespół zadaniowy  liceum recenzował prezentacje:

 • V Liceum Ogólnokształcącego z Radomia
 • Liceum Sportowego w Dąbrowie Górniczej
 • I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej
 • III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie

Aby uzyskać tytuł Szkoły, która uczy myślenia oraz Szkoły, która uczy działania należało mieć przynajmniej trzy pozytywne recenzje za każdą z czterech prezentacji (jedna prezentacja była oceniana przez cztery szkoły). Po zakończeniu recenzowania, powołana przez organizatorów akcji komisja, po zapoznaniu się z recenzjami przyznała naszej szkole  sprawność COGITO oraz AGO.

 Poniżej prezentujemy dyplomy
nadające szkole sprawność Cogito (Myślę) oraz Ago (działam)

Tematy lekcji
zaprezentowane w ramach sprawności AGO – działam

Spośród wielu umieszczonych na stronach akcji scenariuszy lekcji (zajęć), niektóre zostały przez organizatorów wyróżnione jako szczególnie pomysłowe i wartościowe. Wśród nich znalazły się 4, prezentowane poniżej, scenariusze zajęć nauczycieli naszej szkoły: Teresy Witkowskiej, Edyty Ludwiczyńskiej i Katarzyny Cuże. Wszystkich nauczycieli, którzy dotarli do naszej strony www zachęcamy do zapoznania się z nimi i wykorzystania na własnych lekcjach.

Zespół Liceum Profilowanego:

 1. Badania statystyczne (Agnieszka Chmiel, matematyka)
 2. Organizujemy wystawę prac plastycznych (Teresa Witkowska)
 3. Zdrowie masz tylko jedno, więc o nie dbaj (Katarzyna Staniszewska, biologia)
 4. Władysław Stanisław Reymont – laureat literackiej Nagrody Nobla (Teresa Witkowska, język polski)

Zespół Technikum:

 1. Budowle z brył (Edyta Ludwiczyńska, matematyka)
 2. Przygotowujemy się do uroczystego pożegnania maturzystów (Teresa Witkowska)
 3. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą (Katarzyna Cuże, przedmioty ekonomiczne)
 4. Uwaga na odjazd (Alina Borzym, język Francuski

Tematy lekcji
zaprezentowane w ramach sprawności COGITO – myślę

Zespół Liceum Profilowanego:

 1. Biografia i wybrane problemy z twórczości Ignacego Krasickiego (Teresa Witkowska, język polski)
 2. Polubić arcydzieło (Teresa Witkowska, język polski)
 3. Portret króla czy portret społeczeństwa w satyrze Ignacego Krasickiego (Sylwia Kibał, język polski)
 4. Pola i objętości wielomianów (Agnieszka Chmiel, matematyka)

Zespół Technikum:

 1. Ciągi – powtórzenie (Edyta Ludwiczyńska, matematyka)
 2. Jaki właściwie jest Cezary Baryka? (Teresa Witkowska, język polski)
 3. W rodzinie królewskiej (Alina Borzym, język francuski)
 4. Zagadnienie odpowiedzialności moralnej – ocena Zenona Ziembiewicza (Dorota Nowak, język polski)

Regulamin akcji.
Zadania szkoły w realizacji programu

 1. Szkoła po przystąpieniu do programu powinna powołać Zespół zadaniowy, który będzie pilotował i koordynował realizację danej sprawności w szkole.
 2. Zespół informuje społeczność szkolną o przystąpieniu szkoły do programu.
 3. Zespół opracowuje krótki plan realizacji danej sprawności, przedstawia go na radzie pedagogicznej, a po jego zatwierdzeniu umieszcza na stronie www.gazeta.pl/klasa (zgodnie z harmonogramem programu).
 4. Szkoła przystępuje do realizacji sprawności. Na różnych przedmiotach uczniowie z nauczycielem przygotowują, bądź testują ćwiczenia i zadania z zakresu kształcenia danej umiejętności.
 5. Powstaje prezentacja, która zostaje umieszczona w Banku Nauczycielskich Projektów i Doświadczeń, na stronie akcji (www.gazeta.pl/klasa). Ten zapis umożliwia powtórzenie zajęć przez innych nauczycieli, a także może być używany jako narzędzie samoedukacji przez uczniów (ew. wspieranych przez rodziców).
 6. Jakie materiały? Komputerowy system pozwala na umieszczenie na stronie www – niemal dowolnej liczby prac nauczycieli i uczniów: scenariuszy zajęć, materiałów pomocniczych, grafiki (np. zdjęcia).
 7. Recenzujemy pracę innych szkół! – Szkoły uczestniczące w programie trzech sprawności połączymy (wirtualnie) w grupy. Szkoły z jednej grupy będą wzajemnie recenzować umieszczane na stronie materiały. Jest to obowiązek równie ważny, jak opis swoich propozycji. Prace uczniowskie nie będą oceniane.
 8. Powołana przez organizatorów komisja przyzna określoną sprawność szkole, która otrzyma przynajmniej trzy (na cztery) pozytywne recenzje od innych szkół z grupy.
 9. Szkoła, która zdobyła daną sprawność otrzyma specjalny dyplom z pieczęcią akcji. Szkoła może więc zdobyć trzy dyplomy.