Erasmus+ – enriching lives, opening minds

„Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”

Zagraniczne praktyki i staże zawodowe = prosty sposób na cenne doświadczenie zawodowe

W czerwcu 2018 w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze rozpoczęła się realizacja dwuletniego projektu w ramach unijnego programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – „Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”. Partnerami naszej szkoły są pracodawcy niemieccy oraz włoscy a także firmy pośredniczące Berlink w Niemczech i Sistema Turismo we Włoszech.
Projekt adresowany jest do uczniów klas II i III technikum (68 uczniów), w zawodzie technik ekonomista, logistyk i hotelarstwa którzy będą realizowali 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach włoskich oraz do uczniów w zawodzie technik informatyk, mechanik i budownictwa, którzy będą realizowali 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach niemieckich, zgodne z profilem ich kształcenia zawodowego. Przewidywany czas realizacji projektu to 2 lata.
Dodajmy, że jest to już kolejny projekt unijny realizowany przez ZS w Górze, nasza placówka od ponad 10 lat z sukcesem realizuje projekty unijne, nawiązując owocną współpracę ze szkołami, z instytucjami reprezentującymi sektory kształcenia i szkolenia zawodowego oraz z lokalnymi i zagranicznymi pracodawcami.
Możliwość odbycia praktyk zawodowych zagranicą to z naszego punktu widzenia cenne doświadczenie w karierze zawodowej tych młodych ludzi – mówi dyrektor szkoły Ewa Gano. Młodzież ma możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych  oraz  doskonalenia umiejętności językowych. Równie cennym doświadczeniem jest zapoznanie się ze strukturą, organizacją i zasadami funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw. Uważamy, że wyjazdy tego typu dają nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, ale także są okazją do poznania samego siebie, nauczenia się wielu nowych rzeczy, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Uczniowie poznając odrębną kulturę, nowych ludzi pochodzących z różnych zakątków świata uczą się nie tylko tolerancji ale również radzenia sobie w nowym środowisku.

I faza: 12.11.2018 – 07.12.2018

Veni, vidi, vici Rimini

Czternastu uczniów technikum o profilu nauczania technik ekonomista oraz technik hotelarstwa  realizowało miesięczne praktyki zawodowe w Rimini, Włochy.

Młodzież z Zespołu Szkół w Górze wraz z opiekunami wyruszyła na czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe do Rimini, Włochy. Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze programu unijnego Erasmus+. Młodzież zdobywała doświadczenie zawodowe w zawodach Technik Ekonomista i Technik Hotelarstwa. Organizatorzy wyjazdu zagwarantowali uczestnikom zakwaterowanie w centrum miasta, wyżywienie, kieszonkowe, zajęcia pedagogiczno-kulturowe oraz językowe oraz  bogaty program kulturowy. Podczas pobytu we Włoszech, uczniowie wraz z opiekunami aktywnie spędzali wszystkie weekendy, poznając kulturę, sztukę i historię Włoch, odwiedzając Rimini, Bolonię, San Marino i Florencję.
Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia cennej wiedzy związanej z hotelarstwem oraz ze światem finansów. Oprócz tego zdobyli  umiejętności praktyczne, które mieli okazję zastosować w praktyce. Wszyscy uczestnicy doceniają owocną współpracę z pracodawcami, dzięki której mogli rozwijać się zawodowo i kształcić umiejętności praktyczne oraz doskonalić znajomość języków obcych, co pomoże im w przyszłej karierze zawodowej oraz otworzy drzwi zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku pracy. Ponadto, uczniowie zdobyli wiedzę na temat pracy zagranicą, poznali wewnętrzne zasady pracy obowiązujące w firmie oraz wzmocnili swoją asertywność i rozwinęli zdolność do współpracy w zespole.
Zdobyte umiejętności zostały poświadczone, wystawionymi przez pracodawców certyfikatami oraz dokumentami Europass mobilność i ECVET.

Warto tutaj zacytować opinie uczniów: dlaczego warto było uczestniczyć w projekcie Erasmus+?

„Erasmus  to  szkoła życia, nauczył nas  radzenia sobie w obcym kraju,  zaczęliśmy odważniej patrzeć w przyszłość i wierzyć w swoje możliwości”

,,Uczestniczenie w Erasmusie umożliwiło nam  zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia zawodowego, poznanie nowych metod i form pracy”

,,Uczestnictwo w stażu zagranicznym jest dobrze widziane w życiorysie i cenione przez pracodawców, stanowi dobrą inwestycję w dalszej ścieżce kariery zawodowej”.


II faza: 11.02.2019 – 08.03.2019

“Wciąż trzymam walizkę w Berlinie. Abym mogła tam wrócić i zostać, kiedy tylko zechcę”
– Marlene Dietrich, piosenkarka, 1957

Czternastu uczniów technikum o profilu nauczania technik informatyk, budownictwa i mechanik odbywało miesięczne praktyki zawodowe w Berlinie, Niemcy.  
Praktyki zagraniczne odbyły się w firmach niemieckich na terenie Berlina. Praktyki były poprzedzone będzie przygotowaniem pedagogicznym, kulturowym i językowym. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy poznali metody pracy w grupie osób różnej narodowości, różniących się kulturą i wyznawaną religią. Szkolenie zapewniło lepszą adaptację w obcym kraju, a także wzbogaciło ich język angielski i niemiecki o słownictwo z zakresu języka zawodowego i ogólnego. Miesięczny czas trwania praktyk był optymalnym pod względem długości, okresem wystarczającym na zapoznanie się z miejscem praktyk, asymilację do nowego otoczenia i wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ponadto czterotygodniowy pobyt w Berlinie pozwolił na pełną realizację programu kulturalnego przygotowanego przez organizację pośredniczącą Berlink oraz poznanie największych atrakcji turystycznych oraz historii i obyczajów regionu Brandenburgia. Uczniowie zwiedzili Poczdam i Berlin oraz Tropical Island. Berlin stanowi także centrum historii, sztuki, muzyki i graffiti, nasi uczniowie zwiedzili wiele muzeów, uczestniczyli w rozmaitych festiwalach kulturalnych oraz doświadczali życia w tym cudownym, szalonym, artystycznym mieście.
Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymali dokument poświadczający zdobyte umiejętności oraz odbycie praktyk zagranicznych, wydany w porozumieniu z pracodawcą oraz szczegółowy opis zdobytych umiejętności, sporządzony zgodnie z systemem ECVET oraz dokument Europass Mobility – ujednolicone poświadczenia zdobytych kwalifikacji, zakresu wiedzy i doświadczeń.

Warto tutaj zacytować opinie uczniów: dlaczego warto było uczestniczyć w projekcie Erasmus+?

„poznałem dużo innych ludzi i  innych kultur”

„wiem, że życie w wielkim mieście nie jest dla mnie”

„Jest to możliwość zobaczenia innej organizacji pracy, kultury pracy, zachowania i kultury”

Erasmus+ nie jest jednym miesiącem z życia, jest to całe życie przeżyte w ciągu jednego  miesiąca

Aktywnie promujemy realizowany przez nas  program Erasmus+ w mediach społecznościowych oraz w prasie. Upowszechniamy rezultaty projektu, bo chcemy zachęcić innych do rozpoczęcia przygody z Erasmus+ .

Dzień Otwarty w ZS w Górze
Nasi uczniowie stworzyli stoisko dobrych praktyk Erasmus+, uczniowie z innych szkół uzyskiwali informacje z tzw. ”pierwszej ręki” na temat praktyk oraz możliwości jakie otwiera przed młodym człowiekiem program Erasmus+. Do odwiedzin stoiska zachęcały miła atmosfera oraz możliwość wzięcia udziału w  kreatywnym quizie.

XVII Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy

Uczniowie, którzy realizowali praktyki zagraniczne we Włoszech i  Niemczech , podzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniem a także opowiadali o efektywnej współpracy z pracodawcami . Nauczyciele, biorący udział w realizacji projektów unijnych przedstawiali możliwości  rozwoju uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych oraz przedstawiali bogatą ofertę programu Erasmus+. Publiczność stanowili  lokalni pracodawcy, biura pracy oraz uczniowie i nauczyciele szkół średnich.

European Vocational Week

The European Vocational Skills Week –  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) w Zespole Szkół w Górze
Różnorodne zajęcia promujące kształcenie zawodowe; konferencje, warsztaty, szkolenia oraz zajęcia językowe w zawodzie hotelarza i logistyka – już w październiku w Zespole Szkół w Górze

W tym roku Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbywa się pod hasłem: „Kształcenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności na całe życie!” Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 14–18 października 2019 r. jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W ramach zdobywania nowych umiejętności zawodowych przez naszych uczniów, stawiamy na praktykę nie tylko w kraju, ale i za granicą, od wielu lat nasi uczniowie realizują zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Inicjatywa ta pozwala im  sprawdzić w praktyce to, czego nauczyli się na zajęciach w szkole oraz zobaczyć, jak to robią inni, w tym nasi partnerzy z Niemiec i z Włoch. Dlatego też, kolejną atrakcją podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będzie zorganizowanie stoiska Erasmus+ , gdzie lokalna społeczność będzie mogła uzyskać informację dotyczącą programów Unii Europejskiej na  rzecz edukacji i mobilności zawodowej.

Pozostając pod urokiem słonecznej Italii…

Zagraniczne praktyki zawodowe  Erasmus + – wspomnienia z  pobytu we Włoszech – uczniowie technikum ekonomicznego, organizacji reklamy i hotelarskiego

Listopad 2019 r. – czas oczarowania kulturą, kuchnią, językiem i architekturą Włoch. To co urzeka najbardziej we Włoszech jest duży dystans do siebie i  swojego wyglądu ich mieszkańców a przede wszystkim spokój, opanowanie i uśmiech na twarzy. Obyczajem, który może irytować jest całkowity brak pospiechu oraz czas „sjesty”, chociaż można ją polubić i traktować jako nieodłączny element kultury Włoch, coś co zawsze będzie kojarzyć się z tym miejscem.
Kuchnia – różnorodna, ciekawa, odkrywcza – jednym słowem śródziemnomorska. Dzień zaczynaliśmy od włoskiego śniadania; słodkie rogaliki cornetto (w wersji słodkiej, nadziewanej lub słonej) albo girella (słodka bułka z czekoladą) do tego kawa, herbata i sok owocowy. Dzień kończył się włoską, sytą  kolacją czyli dwudaniowym obiadem.

Język – doświadczeni, w przyjmowaniu obcokrajowców na praktyki włosi, chętnie służą wsparciem językowym, w razie potrzeby poprawią, gdy popełnisz błąd. Wieloletnie doświadczenie naszych pracodawców i ich podejście do międzynarodowych uczniów, sprawia, że po kilku dniach czuliśmy się  tam, jak u siebie. W Rimini, posługiwaliśmy się głównie językiem angielskim, ale także wplataliśmy włoskie zwroty.

Praca – praktyki zawodowe odbywały się w hotelach, biurach w dziale zaopatrzenia, zbytu oraz płac i rachuby oraz w firmach reklamowych. Zadań było wiele, między innymi: obsługa gości hotelowych, przygotowanie sali restauracyjnej, obsługa jednostek mieszkalnych w hotelu, wypełnianie niezliczonych faktur, formularzy, czy też  projektowanie reklamy produktu z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych, a przede wszystkim uczestniczenie i uczenie się prowadzenia rozmów z klientem.

Zwiedzanie – wielka przygoda, możliwość poznania włoskiej kultury, sztuki i historii a przede wszystkim wspaniałych ludzi. Zwiedziliśmy turystyczne, pełne niesamowitych zakątków Rimini, romantyczną i bogatą Florencję, zalaną przez wodę Wenecję oraz buntowniczą republikę San Marino. Widoki i wrażenia pozostaną w naszej pamięci na długo.

Czy warto było? Zdecydowanie TAK, wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe to jedno z najlepszych doświadczeń w życiu! Poza zdobyciem cennych umiejętności zawodowych i podszkolenia języków obcych, to szkoła samodzielności i radzenia sobie w obcym kraju, ogromna przygoda, okazja do poznania ludzi z całego świata, innych kultur, możliwość poszerzenia horyzontów i zmiany dotychczasowego spojrzenia na siebie, swoje możliwości oraz na innych. Krótko mówiąc, jest to bezcenne doświadczenie życiowe.

Pożegnanie – wyjeżdżając z Rimini, mieliśmy mieszane uczucia,  z jednej strony pełni radości, pakowaliśmy walizki i czekaliśmy na spotkanie z najbliższymi. Z drugiej strony czuliśmy, że kończy się jedna z cudownych przygód w naszym życiu – dlatego nie powiemy żegnajcie Włochy, ale  ci vediamo di nuovo- czyli do zobaczenia znów!

Koordynator projektu: Katarzyna Staniszewska

„Praktyki zagraniczne, najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”

„We will conquer the world…..” Stevie Wonder

W marcu 2020 r. zakończyła się realizacja kolejnej fazy realizowanego przez ZS w Górze, programu Erasmus+. W ramach programu, w dniach 24 luty -13 marzec 2020 r.  na zagranicznych praktykach zawodowych w Berlinie, przebywało14 uczniów w zawodzie technik informatyk i technik logistyk.  Realizację zadań projektowych rozpoczęło spotkanie oraz szkolenie BHP w we współpracującej z nami agencji pośredniczącej Berlink. Młodzież poznała firmy, będące ich miejscem praktyk zawodowych,  harmonogram praktyk oraz otrzymała plany miasta i informacje o sposobie korzystania z komunikacji miejskiej, samym mieście Berlin i wymaganiach niemieckich pracodawców.

Uczniowie wraz z opiekunami mieszkali w hostelu w centrum Berlina, gdzie również przebywały grupy uczniów z całej Europy. Dzięki temu mieli znakomitą okazję doskonalenia języków obcych oraz poznania swoich rówieśników z innych państw

Zgodnie z założonym planem praktyk uczniowie  realizowali zadania w firmach informatycznych oraz logistycznych na terenie Berlina. Praca w zagranicznych przedsiębiorstwach była znakomitą okazją do uzupełnienia i nabycia nowej wiedzy praktycznej, min; poznanie zasad funkcjonowania zagranicznego przedsiębiorstwa, warunków pracy i zatrudnienia, doskonalenie umiejętności zawodowych oraz nauki języków obcych. Natomiast, obserwując pracę niemieckich firm, używane narzędzia, surowce, środki i metody, a także  współczesne technologie uczniowie doskonalili swoją wiedzę zawodową oraz zdobywali cenne doświadczenie, które z pewnością okaże się przydatne w dalszej karierze zawodowej. Pobyt w innym państwie oraz praca u zagranicznych pracodawców, spowodowała, że uczniowie są bardziej tolerancyjni wobec innych kultur, zdolni do szybszego rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze zmianą oraz bardziej biegli w używaniu języka obcego.

Udział w programie Erasmus+, zapewnia także  zdobycie cennych wrażeń i wiedzy dotyczącej kultury, historii i obyczajów państwa goszczącego. Nasi uczniowie, oprócz dogłębnego zrozumienia terminu „miasto multi-kulti” poznali najważniejsze zabytki i budowle stolicy Niemiec, kulturę regionu Brandenburgia oraz skomplikowaną historię podzielonego przez długie lata kraju. Wrażeń sportowych dostarczył oglądany na żywo mecz piłkarski na stadionie Olimpijskim.

Koordynator projektu: Katarzyna Staniszewska

Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy

W Zespole Szkół Gorze, zakończyła się realizacja 2-letniego projektu pt: „Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu, na 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech i we Włoszech wyjechało 56 uczniów Technikum w zawodach; Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa, Technik Ekonomista, Technik Organizacji Reklamy oraz Technik Informatyk. Uczniom towarzyszyli nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy dbali o prawidłową realizację programu praktyk.

W realizację projektu był zaangażowany Zespół Szkół w Górze – po stronie polskiej, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Górze oraz lokalnych pracodawców skupionych w Cechu Rzemiosł Różnych, ze strony niemieckiej – firma pośrednicząca Berlink oraz pracodawcy z regionu Brandenburgii, natomiast ze strony włoskiej – firma pośrednicząca Sistema Turismo s.r.l. oraz pracodawcy włoscy z regionu Emilia-Romania.

Udział placówki w projekcie przyczynił się do wzmocnienia procesu dualizmu w kształceniu zawodowym, ponieważ promuje on budowę partnerstwa pomiędzy szkołą i  przedsiębiorstwami, natomiast możliwość realizacji praktyk zawodowych u zagranicznego pracodawcy sprzyjała modernizacji oferty kształcenia zawodowego i dostosowaniu jej do potrzeb unijnego rynku pracy. Każdy uczeń pozostawał pod opieką tzw. tutora, który został zapoznany z podstawą programową przedmiotów zawodowych oraz z programem praktyk. Dzięki uczestniczeniu w programie Erasmus+, akcja KA1, jego uczestnicy rozwinęli umiejętność pracowania w rzeczywistym środowisku pracy oraz nabyli umiejętności związane z obsługą  klientów zgodnie z wymogami unijnego rynku pracy. Oprócz tego uczestnikom projektu zapewniono bogaty program kulturowy, pozwalający w pełni poznać kulturę, obyczaje i historię państwa goszczącego.

Nauczyciele, opiekunowie uczniów mogli zapoznać się z innowacjami stosowanymi w nauczaniu praktycznym. Poza tym, nabyli oni wiedzę związaną ze zmianami w systemach edukacyjnych  z zakresu kształcenia zawodowego we Włoszech i Niemczech oraz mieli możliwość bezpośredniego spotkania z pracodawcami i wymiany doświadczeń  z osobami kształcącymi zawodowo. Przedsięwzięcie to przyczyniło się więc do podniesienia poziomu ich umiejętności zawodowych. W ramach procesu uznawania nabytych kompetencji na rynku unijnym, wszyscy uczestnicy dostali dokumenty, potwierdzające ich kompetencje zawodowe takie jak Europass Mobilność oraz ECVET.

Mamy także przyjemność pochwalić się, że nasz projekt został uznany za Dobrą Praktykę, przez Kapitułę Konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019, którego organizatorem jest Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganizatorem Partnerstwo na rzecz wsparcia ludzi młodych.

Koordynator projektu
Katarzyna Staniszewska

EUROPEJSKIE ROZWIĄZANIA W ZAPEWNIANIU JAKOŚCI