W dniach od 9 do 16 stycznia 2024 r. w Zespole Szkól w Górze odbywają się egzaminy zawodowe. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.

Do zimowej sesji egzaminu przystąpi:
– do części pisemnej 76 uczniów
– do części praktycznej 78 uczniów.

Uczniowie technikum będą zdawali egzaminy z 9 kwalifikacji w zawodach:

  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik ekonomista
  • technik reklamy
  • technik hotelarstwa
  • technik budownictwa

Egzamin zawodowy 2024 r. można zdać, uzyskując:

  • z części pisemnej przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi, (czyli 20 punktów);
  • z części praktycznej przynajmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wyniki ogłoszone będą 27 marca 2024 roku, a certyfikaty i dyplomy zawodowe przysłane będą do szkół 8 kwietnia br.