Logo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Szanowni Państwo,
W dowód uznania dla Państwa działalności wychowawczej i dydaktycznej oraz dotychczasowej współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, kieruję słowa podziękowania wraz z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami dalszych osiągnięć zawodowych oraz sukcesów w kształceniu młodzieży.

Mając na uwadze realizację zadań w zakresie upowszechniania oferty edukacyjnej poprzez dostępne techniki i nowoczesne środki przekazu informacji oraz bezpośrednią promocję oferty kształcenia, w załączeniu przesyłam Państwu aktualną prezentację dotyczącą rekrutacji na studia wojskowe i cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej z uprzejmą prośbą o umieszczenie prezentacji na stronie internetowej Szkoły.

Jednocześnie deklaruję gotowość udzielenia wsparcia w zakresie informowania o możliwościach dalszego kształcenia uczniów Państwa Szkoły w Wojskowej Akademii Technicznej, na przykład, w postaci materiałów informacyjnych oraz skierowania studentów cywilnych, wojskowych i pracowników do udziały w spotkaniach z młodzieżą w formule on-line. Na stronie internetowej Wojskowej Akademii Technicznej www.wat.edu.pl oraz www.wojsko-polskie.pl/wat/ dostępne są w wersji elektronicznej informacje i materiały dotyczące rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne.

22 kwietnia br. o godz. 12:00 zapraszam także nauczycieli oraz uczniów Państwa szkoły na spotkanie w ramach Dnia Otwartego Wojskowej Akademii Technicznej on-line, które będzie transmitowane na kanale YouTube naszej uczelni. W ramach wydarzenia zostanie zaprezentowana oferta kształcenia oraz przeprowadzone spotkanie na żywo ze studentami Akademii.

Nadchodzący czas to okres wyboru szkoły wyższej przez maturzystów, okres bardzo ważny dla ich przyszłości, dlatego pragnę podkreślić, że absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej, z uwagi na ich kompetencje i merytoryczne przygotowanie są doceniani i pożądani na rynku pracy. Według najnowszego rankingu Ogólnopolskiego badania Wynagrodzeń znajdują się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających absolwentów technicznych uczelni publicznych.

Pozostaję w przekonaniu, że nasza współpraca będzie sprzyjać efektywniejszej rekrutacji kandydatów na studentów wojskowych oraz cywilnych w Wojskowej Akademii Technicznej, a uczniowie Państwa Szkoły w niedalekiej przyszłości staną się częścią naszej społeczności akademickiej. Jeszcze raz dziękuję za Państwa działalność wychowawczo-dydaktyczną i za naszą współpracę.

Z wyrazami szacunku,
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej
płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

List od rektora WAT