Logo Global Money Week

Uczniowie Technikum w zawodzie technik ekonomista w roku szkolnym 2023/2024 brali udział w wielu Ogólnopolskich Olimpiadach Ekonomicznych, Statystycznych i  ZUS oraz zdobywali międzynarodową wiedzę finansową biorąc udział w kampanii międzynarodowej „Global Money Week” organizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Oprócz tego zaangażowani byli w projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”, którego celem jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy kadrowo – płacowej oraz związanej z ubezpieczeniami społecznymi.