Grafika - uwaga komunikat.

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 22 sierpnia o godz. 9:00 w auli Zespołu Szkół w Górze.

Na każdy egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem.

Na matematykę dodatkowo – kalkulator prosty, linijkę i cyrkiel.

UWAGA

Na egzaminy poprawkowy proszę stawić się w szkole najpóźniej o 8:15.