Grafika - uwaga komunikat.

Wszystkie obostrzenia przedłużone zostały do 18 kwietnia 2021 r.


Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki od 29 marca do 11 kwietnia zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkole, centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz u pracodawców.

W związku z tym zajęcia praktyczne, które odbywały się w szkole i w CKPiU przechodzą w tryb zdalny.

Młodociani pracownicy nie będą mieli organizowanych zajęć u pracodawcy.

Konsultacje dla maturzystów odbywają się stacjonarnie.