Dnia 22 marca 2024 roku, w naszej szkole doszło do uroczystego podpisania Porozumienia o Współpracy między Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentowanego przez dr. Wojciecha Drzewickiego, a Zespołem Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze reprezentowanego przez Panią Dyrektor szkoły mgr inż. Ewę Gano. Formalności dokonano przy gościnnym udziale Starosty Górowskiego Pani Urszuli Szmydyńskiej oraz Wicestarosty Pana Andrzeja Rogali. 

To ważne wydarzenie formalizuje i wzmacnia współpracę między tymi dwoma instytucjami oraz otwiera nowe perspektywy rozwoju edukacji i współpracy naukowo-badawczej dla naszej młodzieży.  Porozumienie przewiduje wspólną realizację projektów edukacyjnych oraz naukowych. Ta inicjatywa ma na celu podniesienie jakości kształcenia i stworzenie nowych możliwości rozwoju w dziedzinie tak bardzo nieprzewidywalnej, opierającej się na naturze, jak geografia i geologia.

W tym samym dniu zaszczycili nas swoją obecnością Wykładowcy Instytutu i przeprowadzili dla naszych uczniów interesujące wykłady oraz laboratoria. Wstępny wykład przeprowadziła Pani dr hab. Magdalena Matusiak-Małek. Przybliżyła młodzieży obraz pracy geologa – co faktycznie robi.

Następnie klasy udały się na wykłady:

  • “Geologia Minecraft” prowadzona przez dr Elżbietę Słodczyk 
  • “Wulkanizm współczesny” – dr hab. Magdalena Matusiak-Małek

Zaskakujące były laboratoria. Pierwsze z nich dotyczyło wody. Zjawiska naturalnego bardzo nam bliskiego –  skąd się ona bierze i gdzie znika. Ten temat uczniom przybliżył Pan mgr Krzysztof Moskwa. Drugie zaś dotyczyły “Toksyczności odpadów”. Pani prof. dr hab. Anna Potysz rozpoczęła wraz z naszym biologiem Panią Ewą Bezak oraz młodzieżą eksperyment polegający na obserwowaniu wzrostu roślin w różnych warunkach toksyczności. 

Bardzo dziękujemy Wykładowcom oraz Władzom Uczelni za możliwość współpracy, która zapowiada się bardzo owocnie.

Koordynatorami projektu są nasi geografowie: Anna Jarząb oraz Bartłomiej Hebel.