Logo - Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

26 czerwca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Górze podpisano porozumienie partnerskie pomiędzy Uczelnią Jana Wyżykowskiego w Polkowicach a Zespołem Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.

W obecności starosty górowskiego Kazimierza Boguckiego, wicestarosty Ryszarda Wawera oraz dr. Jana Walczaka – pełnomocnika ds. współpracy ze szkołami średnimi UJW, porozumienie podpisali p.o. Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego dr Miłosz Czopek, prof. UJW, oraz Dyrektor Zespołu Szkół dr inż. Ewa Gano.

Celem współpracy jest zacieśnienie relacji między instytucjami poprzez wspólne działania dydaktyczne, popularyzację wiedzy oraz promowanie działalności obu jednostek.

W ramach porozumienia Uczelnia Jana Wyżykowskiego zobowiązuje się do objęcia patronatem naukowym Szkołę, prowadzenia wykładów i zajęć dla uczniów oraz współorganizowania konferencji i wydarzeń popularno-naukowych. Szkoła z kolei będzie uczestniczyć w doskonaleniu procesu kształcenia Uczelni, tworzyć warunki do prowadzenia zajęć przez pracowników naukowych Uczelni oraz promować ofertę edukacyjną Uczelni wśród swoich uczniów i nauczycieli.

Porozumienie to ma na celu wzrost potencjału edukacyjnego naszych uczniów oraz umożliwienie realizacji wielu wartościowych inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju oraz zwiększenia ich kompetencji na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia dalszych działań i inicjatyw wynikających z tego partnerstwa na stronach internetowych Uczelni i Szkoły. Razem tworzymy lepszą przyszłość dla naszych uczniów i studentów.