Wspólne zdjęcie Stypendystów Prezesa Rady Ministrów z dyrektor Zespołu Szkół Ewą Gano.

22 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół w Górze dyrektor szkoły pani Ewa Gano dokonała uroczystego wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/23 – Oliwii Maślejak z IV klasy Technikum w zawodzie technik hotelarstwa oraz Wojciechowi Zawadzkiemu z  klasy 2 Technikum w zawodzie technik informatyk.

Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre.
To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.
Gratulujemy Oliwii i Wojtkowi tego sukcesu i życzymy następnych pięknych chwil w szkole.