Grafika - uwaga komunikat.

Składy ZN – Egzamin zawodowy – sesja styczeń/luty 2022

Klasa  Zakres  Część pisemna
popr  EKA.04 (1)                  11.01.2022 elektroniczny (1 osoba) s.  205 –   Zespół 9.00    
III GHR PGF.07 (11)   11.01.2022 elektroniczny (11 osób) s.  203 –   Zespół 9.00  (6 osób)
Zespół 12.00 (5 osób)  
absolwent sprzedawcaAU.20 (3)                        11 stycznia 2022 r. godz. 1000  (12 osób) (Aula) – 60 min.  
absolwent mechanik pojazdów samochodowychMG.18 (2)                      11 stycznia 2022 r. godz. 1000  (12 osób) (Aula) – 60 min.  
poprawka technik informatykEE.08 (1)                      11 stycznia 2022 r. godz. 1000  (12 osób) (Aula) – 60 min.  
absolwent kucharzTG.07 (1)                   11 stycznia 2022 r. godz. 1000  (12 osób) (Aula) – 60 min.  
Poprawka technik logistyk, magazynier-logistykAU.22 (4)               11 stycznia 2022 r. godz. 1000  (12 osób) (Aula) – 60 min.  
IV TEAU.36 (10)                            11 stycznia 2022 r. godz. 1200  (47 osób) (Aula) – 60 min      
IV TMMG.44 (13)                         

11 stycznia 2022 r. godz. 1200  (47 osób) (Aula) – 60 min
IV THT+poprTG.13 (15)                             11 stycznia 2022 r. godz. 1200  (47 osób) (Aula) – 60 min
IV TORAU.30 (9)                              11 stycznia 2022 r. godz. 1200  (47 osób) (Aula) – 60 min
IV TLAU.32 (16)                           11 stycznia 2022 r. godz. 1200  (16 osób) …………………………….. – 60 min    
IV TIEE.09 (26)                         2511 stycznia 2022 r. godz. 1400  (26 osób) (Aula) – 60 min    

Składy ZN – Egzamin zawodowy – sesja styczeń/luty 2022 (ze zmianami)

KlasaZakresCzęść praktyczna
technik logistyk popr   technik hotelarstwaAU.22 (2) – 120 min                   HGT.03 (2)                     10 stycznia 2022 r.  godz. 900  (2 +2 = 4 osób) – d     (pon) aula – 120 min    
technik budownictwa poprBD.30 (2)                    10 stycznia 2022 r. godz. 900– d (pon) Sala 112 – 180 min    
IV THT + poprTG.13 (15) – 150 min                10 stycznia 20221 r. godz. 1300  (15 osoby) – d  (pon) aula – 150 min
IV TL + magazynier logistykAU.32 (18)                                  10 stycznia 2022 r. godz. 1300  – d      (pon) ………………….. – 120 min.
IV TMMG.44 (13 – 7+6)                   14 stycznia 2022 r. godz. 800  1200– dk (pt) s. 107 –  120 min  asystent techniczny:  
Komisja 8.00  
Komisja 12.00   
IV TORAU.30 (9)                     14 stycznia 2020 r.  godz. 900    – d       (pt) sala 10 – 180 min asystent techniczny:
Zespół: 9.00
poprAU.35 (1)              14 stycznia 2022r. godz. 900    
(pt)  godz. 900  (1 osoba) – dk (sala 5 – 203) – 180 min  
poprEKA.04 (2)          17 stycznia 2022r. godz. 800    (pon)  godz. 800  (2 osoby) – dk s. 203 – 180 min
IV TE + poprAU.36 (10)                    18 stycznia 2022r. godz. 900 1500    (wt) s. 203 – 180 min – dk asystent techniczny:  
Zespół: 9.00 (6 osób) 
Zespół: 15.00 (5 osób)
IV TIEE.09 (28)                       sala: 201 – 150 min 18 stycznia 2022 r.  (wt) godz. 800– (7 osób) – dk
sala: 201 – 150 min Zespół: 8.00
sala: 201 – 150 min godz. 1200– (7 osób) dk sala: 201 – 150 min   Zespół: godz. 1600– (7 osób) – dk
sala: 201 – 150 min   Zespół
  19 stycznia 2022 r.  (śr) godz. 800– (7 osób) – dk sala: 201 – 150 min
III GHRPGF.07 (11)                     20 stycznia 2022 r.  godz. 800  1230  (czw) asystent: sala: 10 – 180 min – dk   Zespół: 8.00  (6 osób)  
Zespół: 12.30 (5 osób)
technik informatyk poprEE.08 (5)            27 stycznia 2022 r.  godz. 800   – wk (czw) asystent: sala: 204 – 150 min   Zespół: 800