Miniaturka - XV Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Nasza szkoła zgłosiła swoje uczestnictwo w jubileuszowej XV edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Liczba uczestników XV etapu szkolnego w Polsce osiągnęła poziom ponad 5000 uczniów, co jest rekordem w historii Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji.

Logo Wyższej Szkoły Gospodarki

12 października w naszej szkole odbył się pierwszy etap. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy czwartej i piątej z technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy hotelarskiej w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Najwyższą liczbę punktów otrzymały Nikola Machała z klasy 5BHI oraz Malwina Górecka z klasy 5 BHI i tym samym zakwalifikowały się do kolejnego Etapu Okręgowego.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnym etapie!

Grafika promująca XV Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej