Po okresie pandemii powróciły w tym roku do kalendarza imprez sportowych młodzieżowe biegi w ramach Ogólnopolskiego Biegu Niepodległości w Górze. Była to okrągła XXX edycja tej imprezy.

Celem zawodów była, jak zawsze, popularyzacja biegania, jako najtańszej formy aktywności sportowej i jego promocja, jako zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom społecznym poprzez aktywność sportową oraz kontynuacja corocznej imprezy biegowej ulicami miasta Góry w celu sportowego uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę a tym samym promocja Góry i powiatu górowskiego na arenie krajowej.

Organizatorami biegów były: Dom Kultury w Górze, Komenda Powiatowa Policji w Górze, Lokalna Grupa Działania “Ujście Baryczy” w Górze, Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze, Zespół Szkół w Górze, Zarząd Miejsko – Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Górze.

Reprezentantki Zespołu Szkół w Górze, które wystartowały na dystansie 2200m:

  1. WIKTORIA   MARYSZCZAK     IC
  2. MARTYNA   RADOJEWSKA     ITLB
  3. GABRIELA   RUDNA                ITHR
  4. DOMINIKA   MARSZAŁEK       II THR
  5. HANNA   BOTA                       IB

Nasze uczennice pokonały dystans walcząc o uzyskanie jak najlepszej lokaty. Pogoda dopisała. Puchary i dyplomy dostawało sześć pierwszych zawodniczek w każdej kategorii. Sukces Zespołu Szkół w Górze to V miejsce WIKTORII MARYSZCZAK. Należy wspomnieć, że biorąc pod uwagę kategorię powiat to Wiktoria przybiegła, jako pierwsza.

Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom.

A.W.