Grafika promująca program Szkolny Klub Sportowy.

Od 1.03.2022r. ruszyła kolejna edycja programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY w województwie dolnośląskim i tak jak dotychczas jest on realizowany wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.

Jest to program skierowany do wszystkich uczniów bez względu na wiek, płeć czy sprawność fizyczną. To program, który wychodzi naprzeciw skutkom ubocznym pandemii, nauce zdalnej i związanej z tym zmniejszonej aktywności fizycznej. To program, który umożliwia udział w dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego w danej szkole.

Główne cele, jakie wynikają z założeń tego programu to:

  • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

Program będzie prowadzony w okresie 1.03.2022 – 30.11.2022. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.

Do tej edycji programu w Zespole Szkół w Górze zakwalifikowano trzy grupy. Zajęcia prowadzić będą pani Anna Wiejak, pan Andrzej Jasiak i pan Karol Rutkowski. Sporty, jakie proponujemy to piłka siatkowa halowa dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa plażowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna halowa, tenis stołowy oraz zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni. Informacje odnośnie dyscypliny, formy i terminu zajęć można uzyskać bezpośrednio u nauczycieli prowadzących.

Zachęcamy do skorzystania z tych zajęć i z naszej bogatej ofert bazowej.

A.W.