Grafika - uwaga komunikat.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze w porozumieniu z przedsiębiorstwem Milla w Lesznie ustalił tryb zwrotu części należności za niewykorzystany bilet miesięczny we wrześniu w związku z zdalnym nauczaniem w naszej szkole.

Osoby które nie korzystały z przejazdów powinny złożyć do szkoły odpowiedni wniosek (do pobrania w sekretariacie i załączniku poniżej) oraz paragon fiskalny wraz z M-Kartą do 23 września 2022 r. w sekretariacie szkoły.

Wnioski zostaną przekazane przewoźnikowi i przez niego rozpatrzone.

Załącznik: