Zdjęcie grupowe Starosty Górowskiego, Wicestarosty Górowskiego, Dyrektora ZS w Górze oraz stypendystek Prezesa Rady Ministrów.
30 grudnia 2021 roku w Zespole Szkół w Górze Starosta Górowski Pani Urszula Szmydyńska, wicestarosta Pan Andrzej Rogala oraz Dyrektor szkoły Pani Ewa Gano dokonali uroczystego wręczenia dyplomów …

Czytaj więcej Oliwia Maślejak i Milena Piotrowska z Zespołu Szkół w Górze zostały stypendystkami Prezesa Rady Ministrów