Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego promuje mLegitymacje.
Na wniosek Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Macieja Żmiejewskiego nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca …

Czytaj więcej mLegitymacje